Na skróty

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 1 (2017)
Prace oryginalne (nadesłane)
Pobierz cytowanie

Życie seksualne pacjentów cierpiących na wybrane zaburzenia nerwicowe

Sławomira Kwiatkowska, Dagna Kocur
Seksuologia Polska 2017;15(1).

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 1 (2017)
Prace oryginalne (nadesłane)

Streszczenie

WSTĘP: Choroby przewlekłe i zaburzenia psychiczne często są przyczyną zaburzeń i niepowodzeń w życiu seksualnym. Mimo to wciąż relatywnie mało uwagi zwraca się na sferę seksualną pacjenta. Celem badania była odpowiedź na pytanie, jak różni się sfera funkcjonowania seksualnego pacjentów cierpiących na zaburzenia klasyfikowane jako inne zaburzenia lękowe (F41) oraz reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43) w porównaniu z grupą kontrolną.

MATERIAŁ I METODY: W badaniu wykorzystano Wielowymiarowy Test Seksualności, Kwestionariusz Emocjonalnych i Motywacyjnych Orientacji Związanych z Pobudzeniem Erotycznym, ankietę dotycząca seksualności oraz rozszerzoną metryczkę. Do grupy badanej zakwalifikowane zostały 33 osoby (25 kobiet oraz 8 mężczyzn), które leczyły się w poradni zdrowia psychicznego. Wśród nich znalazło się 18 osób z rozpoznaniem F41 oraz 15 osób z rozpoznaniem F43.

WYNIKI: Osoby z grupy badanej uzyskały niższe wyniki w zakresie wewnętrznej kontroli własnej seksualności oraz satysfakcji seksualnej w porównaniu z grupą kontrolną. Grupa badana uzyskała wyższe wyniki w zakresie lęku przed aktem seksualnym oraz lęku przed związkami seksualnymi. Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe wykazywały się niższą ogólną motywacją do podejmowania aktywności seksualnej. Charakteryzuje je także niższa ocena własnego życia seksualnego, większa pożądana częstotliwość życia seksualnego oraz większa różnica między aktualną a pożądaną częstotliwością aktywności seksualnej. Zaobserwowano również ujemne korelacje czasu leczenia z prokreacją jako motywem podejmowania aktywności seksualnej.

WNIOSKI: Istotne jest, aby badać sferę funkcjonowania seksualnego pacjentów psychiatrycznych oraz zachęcać i edukować personel medyczny w celu zwiększania otwartości i uważności skierowanej na problematykę seksualności pacjentów.

Streszczenie

WSTĘP: Choroby przewlekłe i zaburzenia psychiczne często są przyczyną zaburzeń i niepowodzeń w życiu seksualnym. Mimo to wciąż relatywnie mało uwagi zwraca się na sferę seksualną pacjenta. Celem badania była odpowiedź na pytanie, jak różni się sfera funkcjonowania seksualnego pacjentów cierpiących na zaburzenia klasyfikowane jako inne zaburzenia lękowe (F41) oraz reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43) w porównaniu z grupą kontrolną.

MATERIAŁ I METODY: W badaniu wykorzystano Wielowymiarowy Test Seksualności, Kwestionariusz Emocjonalnych i Motywacyjnych Orientacji Związanych z Pobudzeniem Erotycznym, ankietę dotycząca seksualności oraz rozszerzoną metryczkę. Do grupy badanej zakwalifikowane zostały 33 osoby (25 kobiet oraz 8 mężczyzn), które leczyły się w poradni zdrowia psychicznego. Wśród nich znalazło się 18 osób z rozpoznaniem F41 oraz 15 osób z rozpoznaniem F43.

WYNIKI: Osoby z grupy badanej uzyskały niższe wyniki w zakresie wewnętrznej kontroli własnej seksualności oraz satysfakcji seksualnej w porównaniu z grupą kontrolną. Grupa badana uzyskała wyższe wyniki w zakresie lęku przed aktem seksualnym oraz lęku przed związkami seksualnymi. Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe wykazywały się niższą ogólną motywacją do podejmowania aktywności seksualnej. Charakteryzuje je także niższa ocena własnego życia seksualnego, większa pożądana częstotliwość życia seksualnego oraz większa różnica między aktualną a pożądaną częstotliwością aktywności seksualnej. Zaobserwowano również ujemne korelacje czasu leczenia z prokreacją jako motywem podejmowania aktywności seksualnej.

WNIOSKI: Istotne jest, aby badać sferę funkcjonowania seksualnego pacjentów psychiatrycznych oraz zachęcać i edukować personel medyczny w celu zwiększania otwartości i uważności skierowanej na problematykę seksualności pacjentów.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe, satysfakcja seksualna, motywacja seksualna, terapia, życie seksualne

Informacje o artykule
Tytuł

Życie seksualne pacjentów cierpiących na wybrane zaburzenia nerwicowe

Czasopismo

Seksuologia Polska

Numer

Tom 15, Nr 1 (2017)

Rekord bibliograficzny

Seksuologia Polska 2017;15(1).

Słowa kluczowe

zaburzenia nerwicowe
zaburzenia lękowe
satysfakcja seksualna
motywacja seksualna
terapia
życie seksualne

Autorzy

Sławomira Kwiatkowska
Dagna Kocur

Referencje (36)
 1. GUS, Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2014. Warszawa 2015. http://www.stat.gov.pl/.
 2. Lew-Starowicz M. Zaburzenia seksualne w psychiatrii. In: Lew-Starowicz M, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 274–276.
 3. Cassidy WL, Flanagan NB, Spellman M, et al. Clinical observations in manic-depressive disease; a quantitative study of one hundred manic-depressive patients and fifty medically sick controls. J Am Med Assoc. 1957; 164(14): 1535–1546.
 4. Beck AT. Depression. Clinical, experimental, and theoretical aspects. University of Pennsylvania Press. 1967.
 5. Woodruff RA, Murphy GE, Herjanic M. The natural history of affective disorders. I. Symptoms of 72 patients at the time of index hospital admission. J Psychiatr Res. 1967; 5(3): 255–263.
 6. Cyranowski JM, Bromberger J, Youk A, et al. Lifetime depression history and sexual function in women at midlife. Arch Sex Behav. 2004; 33(6): 539–548.
 7. Bancroft J. Human sexuality and its problems. [wyd. pol. Z. Lew-Starowicz (red.). Seksualność człowieka. Elsevier Urban and Partner, Wrocław. 2011; 560.
 8. Ware MR, Emmanuel NP, Johnson MR, et al. Self-report sexual dysfunction in anxiety disorder patients. Psychopharmacol Bull. 1996; 32: 530.
 9. Angst J. Sexual problems in healthy and depressed persons. Int Clin Psychopharmacol. 1998; 13 Suppl 6: S1–S4.
 10. Minnen AV, Kampman M. The interaction between anxiety and sexual functioning: A controlled study of sexual functioning in women with anxiety disorders. Sexual and Relationship Therapy. 2000; 15(1): 47–57.
 11. Figueira I, Possidente E, Marques C, et al. Sexual dysfunction: a neglected complication of panic disorder and social phobia. Arch Sex Behav. 2001; 30(4): 369–377.
 12. Mathew RJ, Weinman ML. Sexual dysfunctions in depression. Arch Sex Behav. 1982; 11(4): 323–328.
 13. Clayton PJ, Pitts FN. Affect disorder. IV. Mania. Compr Psychiatry. 1965; 6(5): 313–322.
 14. Segraves RT. Psychiatric illness and sexual function. Int J Impot Res. 1998; 10 Suppl 2: S131–3; discussion S138.
 15. Leiblum SR, Rosen R. Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005: 609.
 16. Hill C, Preston L. Individual differences in the experience of sexual motivation: Theory and measurement of dispositional sexual motives. Journal of Sex Research. 1996; 33(1): 27–45.
 17. Snell W, Fisher T, Walters A. The multidimensional sexuality questionnaire: An objective self-report measure of psychological tendencies associated with human sexuality. Annals of Sex Research. 1993; 6(1): 27–55.
 18. Janda LH. Love and sex tests: 24 revealing love, sex and relationship tests developed by psychologists. [wyd. pol. Przeł. M. Adamkiewicz. Twój miłosny autoportret: 24 testy psychologiczne dotyczące miłości, seksu i związków]. Jacek Santorski, Warszawa 2003.
 19. Snell W, Papini D. The sexuality scale: An instrument to measure sexual‐esteem, sexual‐depression, and sexual‐preoccupation. Journal of Sex Research. 1989; 26(2): 256–263.
 20. Snell W, Fisher T, Miller R. Development of the Sexual Awareness Questionnaire: Components, reliability, and validity. Annals of Sex Research. 1991; 4(1): 65–92.
 21. Snell W, Fisher T, Schuh T. Reliability and validity of the sexuality scale: A measure of sexual‐esteem, sexual‐depression, and sexual‐preoccupation. Journal of Sex Research. 1992; 29(2): 261–273.
 22. Beekman AT, Bremmer MA, Deeg DJ, et al. Anxiety disorders in later life: a report from the Longitudinal Aging Study Amsterdam. Int J Geriatr Psychiatry. 1998; 13(10): 717–726.
 23. Hoehn-Saric R, McLeod DR. Locus of control in chronic anxiety disorders. Acta Psychiatr Scand. 1985; 72(6): 529–535.
 24. Jodko A, Głowacz J, Kokoszka A. Zgłaszanie zaburzeń funkcji seksualnych jako objawu podczas terapii zaburzeń lękowych. Seksuol. Pol. 2008; 6(1): 26–32.
 25. Peuskens J, Sienaert P, De Hert M, et al. Sexual dysfunction: the unspoken side effect of antipsychotics. Eur Psychiatry. 1998; 13 Suppl 1(1 Suppl 1): 23s–30s.
 26. Rosen RC, Lane RM, Menza M. Effects of SSRIs on sexual function: a critical review. J Clin Psychopharmacol. 1999; 19(1): 67–85.
 27. Osváth P, Fekete S, Vörös V, et al. Sexual dysfunction among patients treated with antidepressants - a Hungarian retrospective study. Eur Psychiatry. 2003; 18(8): 412–414.
 28. Bartlik BD, Kaplan P, Kaplan HS, et al. Thyroid dysfunction after radiotherapy in children with Hodgkin's disease. Cancer. 1984; 53(4): 878–883.
 29. Letourneau EJ, Schewe PA, Frueh BC. Preliminary evaluation of sexual problems in combat veterans with PTSD. J Trauma Stress. 1997; 10(1): 125–132.
 30. Nicholson J, Biebel K, Katz-Leavy J, et al. The prevalence of parenthood in adults with mental illness: Implications for state and federal policymakers, programs, and providers. Community Mental Health Journal. 2002; 38(2): 167–172.
 31. Monteiro WO, Noshirvani HF, Marks IM, et al. Anorgasmia from clomipramine in obsessive-compulsive disorder. A controlled trial. Br J Psychiatry. 1987; 151: 107–112.
 32. Lew-Starowicz Z. Encyklopedia erotyki. Muza. Warszawa; 2001: 547.
 33. Zemishlany Z, Weizman A. The impact of mental illness on sexual dysfunction. Sexual Dysfunction. 2008; 29: 89–106.
 34. Lips HM. Women, men, and power. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company. 1991: 245.
 35. Dulko S. Saga o płci. Rocznik Lubuski. 2006; 32(2): 87–93.
 36. Mandal E. Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa; 2008: 323.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest  Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl