Vol 7, No 1 (2021)
Case report
Published online: 2021-05-20
Get Citation

Zespół aktywacji makrofagów u 3-letniej dziewczynki w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów powikłanego poszerzeniem lewej tętnicy wieńcowej — trudności diagnostyczne

Aleksandra Kulikowska1, Izabela Dybowska-Gołota, Magdalena Krajewska-Włodarczyk
DOI: 10.5603/FR.2021.0005
·
Rheumatology Forum 2021;7(1):35-40.
Affiliations
 1. Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii WSSD w Olsztynie, 2 Klinika Reumatologii, Wydział Lekarski UWM w Olsztynie, Olsztyn, Poland

paid access

Vol 7, No 1 (2021)
Case report
Published online: 2021-05-20

Abstract

Do zajęcia tętnic wieńcowych może dojść w przebiegu zapaleń naczyń oraz innych układowych chorób tkanki łącznej. Opisywano przypadki poszerzenia tętnic wieńcowych w guzkowym zapaleniu tętnic, mikroskopowym zapaleniu naczyń,
ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń czy w toczniu rumieniowatym układowym. Klasycznie w wieku dziecięcym predylekcję do ich patologii obserwuje się najczęściej w chorobie Kawasakiego (KD). Nierozpoznana i nieleczona choroba Kawasakiego może doprowadzić do najcięższego powikłania, jakim są tętniaki tętnic wieńcowych. Podobne powikłania kardiologiczne w postaci anomalii tętnic wieńcowych zdarzają się również w układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (sJIA), jednak częstość ich występowania nie jest znana. Z uwagi na duże podobieństwo cech klinicznych, wyników badań laboratoryjnych, a także predysponowanego wieku pacjentów w obu tych schorzeniach, zwłaszcza we wczesnym stadium, postawienie właściwej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia mogą stanowić nie lada wyzwanie.

W artykule przedstawiono opis zespołu aktywacji makrofagów w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 3-letniej dziewczynki, powikłanego poszerzeniem lewej tętnicy wieńcowej.

Abstract

Do zajęcia tętnic wieńcowych może dojść w przebiegu zapaleń naczyń oraz innych układowych chorób tkanki łącznej. Opisywano przypadki poszerzenia tętnic wieńcowych w guzkowym zapaleniu tętnic, mikroskopowym zapaleniu naczyń,
ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń czy w toczniu rumieniowatym układowym. Klasycznie w wieku dziecięcym predylekcję do ich patologii obserwuje się najczęściej w chorobie Kawasakiego (KD). Nierozpoznana i nieleczona choroba Kawasakiego może doprowadzić do najcięższego powikłania, jakim są tętniaki tętnic wieńcowych. Podobne powikłania kardiologiczne w postaci anomalii tętnic wieńcowych zdarzają się również w układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (sJIA), jednak częstość ich występowania nie jest znana. Z uwagi na duże podobieństwo cech klinicznych, wyników badań laboratoryjnych, a także predysponowanego wieku pacjentów w obu tych schorzeniach, zwłaszcza we wczesnym stadium, postawienie właściwej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia mogą stanowić nie lada wyzwanie.

W artykule przedstawiono opis zespołu aktywacji makrofagów w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 3-letniej dziewczynki, powikłanego poszerzeniem lewej tętnicy wieńcowej.

Get Citation

Keywords

ziarniniakowatości; choroba Kawasakiego; choroby autozapalne

About this article
Title

Zespół aktywacji makrofagów u 3-letniej dziewczynki w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów powikłanego poszerzeniem lewej tętnicy wieńcowej — trudności diagnostyczne

Journal

Rheumatology Forum

Issue

Vol 7, No 1 (2021)

Article type

Case report

Pages

35-40

Published online

2021-05-20

Page views

223

Article views/downloads

31

DOI

10.5603/FR.2021.0005

Bibliographic record

Rheumatology Forum 2021;7(1):35-40.

Keywords

ziarniniakowatości
choroba Kawasakiego
choroby autozapalne

Authors

Aleksandra Kulikowska
Izabela Dybowska-Gołota
Magdalena Krajewska-Włodarczyk

References (12)
 1. Jiang H, Yang Z. Severe Recurrent Fever Episodes With Clinical Diagnosis of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Incomplete Kawasaki Disease and Systemic-Onset Juvenile Idiopathic Arthritis: A Case Report and Literature Review. Front Pediatr. 2020; 8: 93.
 2. Kumar S. Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis: Diagnosis and Management. Indian J Pediatr. 2016; 83(4): 322–327.
 3. Lerkvaleekul B, Vilaiyuk S. Macrophage activation syndrome: early diagnosis is key. Open Access Rheumatol. 2018; 10: 117–128.
 4. Cimaz R. Systemic-onset juvenile idiopathic arthritis. Autoimmun Rev. 2016; 15(9): 931–934.
 5. Woerner A, von Scheven-Gête A, Cimaz R, et al. Complications of systemic juvenile idiopathic arthritis: risk factors and management recommendations. Expert Rev Clin Immunol. 2015; 11(5): 575–588.
 6. Lefèvre-Utile A, Galeotti C, Koné-Paut I. Coronary artery abnormalities in children with systemic-onset juvenile idiopathic arthritis. Joint Bone Spine. 2014; 81(3): 257–259.
 7. Kumar S, Vaidyanathan B, Gayathri S, et al. Systemic onset juvenile idiopathic arthritis with macrophage activation syndrome misdiagnosed as Kawasaki disease: case report and literature review. Rheumatol Int. 2013; 33(4): 1065–1069.
 8. Komatsu H, Tateno A. Failure to distinguish systemic-onset juvenile idiopathic arthritis from incomplete Kawasaki disease in an infant. J Paediatr Child Health. 2007; 43(10): 707–709.
 9. Ravelli A, Minoia F, Davì S, et al. Paediatric Rheumatology International Trials Organisation, Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance, Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group, Histiocyte Society. 2016 Classification Criteria for Macrophage Activation Syndrome Complicating Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis: A European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology/Paediatric Rheumatology International Trials Organisation Collaborative Initiative. Arthritis Rheumatol. 2016; 68(3): 566–576.
 10. Agarwal S, Agrawal DK. Kawasaki disease: etiopathogenesis and novel treatment strategies. Expert Rev Clin Immunol. 2017; 13(3): 247–258.
 11. Singh S, Jindal AK, Pilania RK. Diagnosis of Kawasaki disease. Int J Rheum Dis. 2018; 21(1): 36–44.
 12. Rife E, Gedalia A. Kawasaki Disease: an Update. Curr Rheumatol Rep. 2020; 22(10): 75.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl