Vol 11, No 2 (2018)

Date published: 2018-07-10

Table of Contents

open access

Review articles

Dializa otrzewnowa u pacjentów w wieku podeszłym: zalety i ograniczenia

Justyna Zbrzeźniak, Tomasz Stompór

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):85-93.

Zakażenie Pneumocystis jiroveci po przeszczepieniu nerki

Magdalena Szklarek-Kubicka, Ilona Kurnatowska

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):94-101.
Przypadki kliniczne

Grzybicze zapalenie otrzewnej spowodowane przez Asperillus flavus i Candida albicans — opis dwóch przypadków

Maria Wanic-Kossowska, Łukasz Kasprzak, Elżbieta Pawliczak, Hanna Tomczak, Lidia Kozioł, Dorota Formanowicz

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):102-108.

Kres stosowania dializy otrzewnowej jako ratunkowej metody leczenia nerkozastępczego — opis przypadku

Łukasz Zdrojewski, Piotr Jagodziński, Michał Chmielewski, Alicja Dębska-Ślizień, Monika Lichodziejewska-Niemierko

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):109-112.

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci u chorego we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki

Katarzyna Szczecińska, Dominik Łacina, Ilona Kurnatowska

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):113-119.

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u pacjenta leczonego dializą otrzewnową z powodu przewlekłej choroby nerek oraz u pacjenta po transplantacji nerki — opisy przypadków

Marcin Renke, Lukáš Páleníček, Hanna Kiszkis, Paweł Haraziński, Katarzyna Sikorska, Alicja Dębska-Ślizień

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):120-126.
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy i opinie

Nowe możliwości leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C

Beata Lorenc, Katarzyna Sikorska, Lukáš Páleníček, Marcin Renke

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):127-133.
Aktualności w pielęgniarstwie nefrologicznym

Empatia jako czynnik przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu pielęgniarek nefrologicznych

Ewa Wilczek-Rużyczka, Wanda Michalska

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):134-141.

Opieka nad chorym z kłębuszkowym zapaleniem nerek z wykorzystaniem ICNP

Weronika Szyca, Hanna Grabowska

Forum Nefrologiczne 2018;11(2):142-146.
Kartki z historii

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.