Vol 4, No 3 (2011)

Date published: 2011-11-07

Table of Contents

open access

Prace poglądowe

Kompendium na temat leków biopodobnych

Paweł Grieb

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):193-197.

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na przewlekłą chorobę nerek

Marcin Adamczak, Andrzej Więcek

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):198-206.

Przyczyny niezapalnego zmętnienia płynu dializacyjnego u chorych dializowanych otrzewnowo

Ewa Suchowierska, Michał Myśliwiec

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):207-213.

Nowotwory u chorych po przeszczepieniu nerki

Sławomir Lizakowski, Beata Imko-Walczuk, Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):214-223.
Przypadki kliniczne

Wieloogniskowe nowotwory skóry u chorych po przeszczepieniu nerki — opis przypadków i przegląd piśmiennictwa

Joanna Renczyńska-Matysko, Beata Imko-Walczuk, Janusz Jaśkiewicz, Sławomir Lizakowski, Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Fenella Wojnarowska

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):224-231.

Mętny płyn w chwili rozpoczęcia dializy otrzewnowej u pacjenta z glomerulopatią włókienkową

Beata Naumnik, Ewa Suchowierska, Jolanta Kowalewska, Michał Myśliwiec

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):232-236.

Krwiomocz jako powikłanie biopsji nerki przeszczepionej leczone przezskórną embolizacją — opis przypadku

Maciej Głyda, Paweł Skrzywanek, Renata Pięta, Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Wojciech Czapiewski, Lucyna Kościańska, Marek Karczewski

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):237-241.
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy i opinie

Stanowisko Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące miejsca hemodiafiltracji w terapii nerkozastępczej

Bolesław Rutkowski, Ryszard Grenda, Władysław Sułowicz, Alicja Dębska-Ślizień w imieniu Zespołu Nefrologii

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):272-276.

Binocrit — bionastępcza erytropoetyna alfa w leczeniu niedokrwistości nerkopochodnej

Tomasz Stompór, Alicja Całka, Ryszard Gellert, Witold Ignacy, Bolesław Rutkowski, Andrzej Więcek

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):277-283.
Aktualności w pielęgniarstwie nefrologicznym

Planowanie obsady pielęgniarskiej w stacjach hemodializ

Anna Wruk-Złotowska, Krzysztof Wruk

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):258-265.
Program edukacyjny "Zagadnienia współczesnej nefrologii" - Nefro Club

Nowe trendy immunosupresji po przeszczepieniu nerki

Andrzej Oko

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):242-245.

Zasady immunosupresji po przeszczepieniu nerki u dzieci

Ryszard Grenda, Agnieszka Urzykowska

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):246-251.

Immunosupresja po przeszczepieniu nerki u osób w podeszłym wieku

Bolesław Rutkowski

Forum Nefrologiczne 2011;4(3):252-257.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.