Vol 18, No 2 (2021)
Research paper
Published online: 2021-04-01
Get Citation

Attitude to pension of people with schizophrenia. The Attitude to Pension Questionnaire and its application. Preliminary report

Dominika Nowakowska, Szymon Nowakowski, Katarzyna Bieńkowska, Andrzej Kokoszka
DOI: 10.5603/PSYCH.2021.0010
·
Psychiatria 2021;18(2):103-110.

paid access

Vol 18, No 2 (2021)
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2021-04-01

Abstract

Introduction: People with schizophrenia usually quickly receive pensions due to their disability. The costs related
to rehabilitation do not translate into the number of patients’ with schizophrenia returns to full professional activity,
and the disease is one of the 4 of generating the highest costs for ZUS (National Social Insurance Institution).
The costs are mainly related to receiving disability benefits due to incapacity to work. The lack of transparent
criteria and procedures in the area of adjudicating the inability to work and certificating disability may affect
the beliefs and behaviors of both — mental health professionals and beneficiaries. The main aim of the study
was find out the opinions of people with schizophrenia about their indications for receiving a pension and to
assess the correlation between the opinions and the sense of self- influence on the course of the disease as well
as insight into the disease.

Material and methods: 65 people diagnosed with schizophrenia participated in the study: 31 women (49.21%)
and 32 men (50.79%), aged 26 to 77 (M = 47.27; SD = 14.07). The vast majority (79.31%) of the respondents
was dependent mainly from disability pensions. The following tools were used in the study: Brief measure to
assess perception of self-influence on the disease course — version for schizophrenia, Schizophrenia Insight
Questionnaire — “My Thoughts and Feelings”, Sociodemographic Questionnaire and Pension Opinion Scale.

Results: A statistically significant negative correlation of moderate strength was established between the right
opinion on the disability pension and the sense of influence on the disease course (r = –0.312, p = 0.012).
The higher the sense of influence on the course of schizophrenia, the lower the accuracy of the assessment of
the correct indications for receiving a pension.

Conclusions: The vast majority of people with schizophrenia are not able to correctly assess the indications for
a pension. The Pension Opinion Scale is a useful research tool.

Abstract

Introduction: People with schizophrenia usually quickly receive pensions due to their disability. The costs related
to rehabilitation do not translate into the number of patients’ with schizophrenia returns to full professional activity,
and the disease is one of the 4 of generating the highest costs for ZUS (National Social Insurance Institution).
The costs are mainly related to receiving disability benefits due to incapacity to work. The lack of transparent
criteria and procedures in the area of adjudicating the inability to work and certificating disability may affect
the beliefs and behaviors of both — mental health professionals and beneficiaries. The main aim of the study
was find out the opinions of people with schizophrenia about their indications for receiving a pension and to
assess the correlation between the opinions and the sense of self- influence on the course of the disease as well
as insight into the disease.

Material and methods: 65 people diagnosed with schizophrenia participated in the study: 31 women (49.21%)
and 32 men (50.79%), aged 26 to 77 (M = 47.27; SD = 14.07). The vast majority (79.31%) of the respondents
was dependent mainly from disability pensions. The following tools were used in the study: Brief measure to
assess perception of self-influence on the disease course — version for schizophrenia, Schizophrenia Insight
Questionnaire — “My Thoughts and Feelings”, Sociodemographic Questionnaire and Pension Opinion Scale.

Results: A statistically significant negative correlation of moderate strength was established between the right
opinion on the disability pension and the sense of influence on the disease course (r = –0.312, p = 0.012).
The higher the sense of influence on the course of schizophrenia, the lower the accuracy of the assessment of
the correct indications for receiving a pension.

Conclusions: The vast majority of people with schizophrenia are not able to correctly assess the indications for
a pension. The Pension Opinion Scale is a useful research tool.

Get Citation

Keywords

schizophrenia, pension, attitude to pension, incapacity to work, opinon of patients

About this article
Title

Attitude to pension of people with schizophrenia. The Attitude to Pension Questionnaire and its application. Preliminary report

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 18, No 2 (2021)

Article type

Research paper

Pages

103-110

Published online

2021-04-01

DOI

10.5603/PSYCH.2021.0010

Bibliographic record

Psychiatria 2021;18(2):103-110.

Keywords

schizophrenia
pension
attitude to pension
incapacity to work
opinon of patients

Authors

Dominika Nowakowska
Szymon Nowakowski
Katarzyna Bieńkowska
Andrzej Kokoszka

References (14)
 1. Gałązka-Sobotka M, Gryglewicz J, Gierczyński J, et al. Raport: Schizofrenia-Analiza kosztów społecznych i ekonomicznych. Psychiatria. 2015; 12(1): 17–46.
 2. Kiejny A, Piotrowski P, Adamowski T. Raport: Schizofrenia. Perspektywa społeczna w Polsce. PTP i FOZP 2014: 36–37.
 3. Harnois G., Gabriel P. Mental Health and Work: Impact, Issues and Good Practices. Geneva: World Health Organization and International Labor Organisation, 2000.
 4. Pentor Research International, Raport: Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Perspektywa osób chorych psychicznie cz.5. PFRON: 2009.
 5. Więcej chorych, mniej rencistów – wydatki ZUS na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wiecej-chorych-mniej-rencistow-wydatki-zus-na-swiadczenia-zwiazane-z-niezdolnoscia-do-pracy/3047533.
 6. Renta z tytułu niezdolności do pracy. https://www.gov.pl/web/rodzina/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy.
 7. Jędrasik-Jankowska I. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego . Warszawa 2014: 65–68.
 8. Kokoszka A. Telichowska- Leśna A., Radzio R. Krótka skala poczucia wpływu na przebieg choroby- wersja dla schizofrenii. Psychiatr Pol. 2008; 42(4): 503–513.
 9. Kokoszka A, Łukasiewicz A. New assessment of the validity of the Brief Measure to Assess Perception of Self-Influence on the Disease Course: A Version for Schizophrenia. Psychiatria Polska. 2015; 49: 649–652.
 10. Kokoszka A, Telichowska-Leśna A, Radzio R. Kwestionariusz wglądu w schizofrenię. Moje myśli i odczucia. Psychiatr Pol. 2008; 42(4): 491–502.
 11. Zyss T. Orzecznictwo rentowe. Ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2006: 14–16.
 12. Au DWH, Tsang HWH, So WWY, et al. Effects of integrated supported employment plus cognitive remediation training for people with schizophrenia and schizoaffective disorders. Schizophr Res. 2015; 166(1-3): 297–303.
 13. Wciórka J, Muskat K, Matałowski P. Ocena przydatności skali funkcjonowania społecznego z systemu DSM-IV (GAF, sOFAs,GArF). GARF Assessment Sourcebook. 2013: 19–44.
 14. Wilczek-Rużyczka E, Halicka D. Wgląd w chorobę i poczucie wpływu na jej przebieg a funkcjonowanie społeczne pacjentów ze schizofrenią. Psychiatr Psychol Klin. 2013; 13(1): 50–57.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl