open access

Vol 16, No 2 (2019)
Research paper
Published online: 2019-05-30
Get Citation

Luke, Leia and the magic mirror. The meaning of psychotherapists’ gender in the work on self-image in intensive psychotherapy based on the method of group analysis conducted at a day ward

Marta Wasilewska, Jakub Kryński
Psychiatria 2019;16(2):67-76.

open access

Vol 16, No 2 (2019)
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2019-05-30

Abstract

The subject of the article is the gender of therapists in the context of work on countertransference during intensive group therapy conducted by group analysis in a day ward. The following examples illustrate how to work in the context of the sex of both therapists as well as patients.

Abstract

The subject of the article is the gender of therapists in the context of work on countertransference during intensive group therapy conducted by group analysis in a day ward. The following examples illustrate how to work in the context of the sex of both therapists as well as patients.
Get Citation

Keywords

gender, self-image, body-image, group analysis, psychotherapy, day ward

About this article
Title

Luke, Leia and the magic mirror. The meaning of psychotherapists’ gender in the work on self-image in intensive psychotherapy based on the method of group analysis conducted at a day ward

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 16, No 2 (2019)

Article type

Research paper

Pages

67-76

Published online

2019-05-30

Bibliographic record

Psychiatria 2019;16(2):67-76.

Keywords

gender
self-image
body-image
group analysis
psychotherapy
day ward

Authors

Marta Wasilewska
Jakub Kryński

References (21)
 1. Brannon L. Psychologia rodzaju. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 2. Wojciszke B. Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 3. Cross SE, Markus HR. Płeć w myśleniu, przekonaniach i działaniu: podejście poznawcze. In: Wojciszke BE. ed. Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenie na różnice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002: 48–52.
 4. J K. Kramer, L., Scheiddeger, C. M., Weitzman, L. Gender and group psychotherapy: a review, Group, 29. ; 3: 2005.
 5. Conlon I. The effect of gender on the role of the female group conductor. Group Analysis. 2016; 24(2): 187–200.
 6. Gottlieb S. Ciężarna terapeutka jako silny bodziec przeniesieniowe. Psychiatria i Psychoterapia. 2005; 4(1).
 7. Śnieżyński M, Błażewicz M. Pomoc psychospołeczna a perspektywa płci. Obraz ciała kobiety i mężczyzny u osób zajmujących się profesjonalną pomoc psychospołeczną i wpływ tego obrazu na czynności profesjonalne. Psychoterapia. 2016; 177(2).
 8. Józefik B, Janusz B. Rozpoznawanie znaczenia problematyki płci biologicznej i kulturowej wśród polskich psychoterapeutów. Psychoterapia. 2017; 182(3).
 9. Lemma A. Pod skórą. Psychoanalityczne studium modyfikacji ciała. Imago 2014.
 10. Wallin DJ. Przywiązanie w psychoterapii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 11. Witkowska-Łuć B. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji terapeutycznej. Psychiatria i Psychoterapia. 2016; 12.
 12. Lemma A. Ciało w umyśle. Rozważania o ciele w psychoanalizie i w programach telewizyjnych. Oficyna Ingenium, 2016 .
 13. Andersen HCH. Królowa śniegu.
 14. http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krolowa-sniegu.html#footnote-idp1725631529.
 15. Jaworska H. Impresja porównawcze psychodynamicznych metod psychoterapii krótkoterminowej z zastosowaniem psychodramy w modelu rasztowskim i istdp (intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej). Psychoterapia. 2014; 164(1).
 16. Wyrzykowski T, Kokoszka A. Analiza grupowa — założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności. Psychiatria, Via Medica 2005: 4.
 17. Lorentzen S. Psychoterapia grupowo-analityczna. Leczenie zaburzeń: afektywnych, lękowych i osobowości. Oficyna Ingenium, Warszawa 2016.
 18. McWilliams N. Opracowanie przypadku w psychoanalizie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 19. Allen JG, Fonagy P, Bateman A. Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 20. Bettelheim B. Freud i dusza ludzka. Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO., Warszawa 1994.
 21. Schier K. Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009: Warszawa.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl