open access

Vol 11, No 3 (2014)
Conference report / Report
Get Citation

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi w modelu zatrudnienia wspomaganego — doświadczenia Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

Anna Kaleta, Michał Sawicki
Psychiatria 2014;11(3):183-186.

open access

Vol 11, No 3 (2014)
Sprawozdania

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi w modelu zatrudnienia wspomaganego — doświadczenia Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 11, No 3 (2014)

Article type

Conference report / Report

Pages

183-186

Page views

350

Article views/downloads

2461

Bibliographic record

Psychiatria 2014;11(3):183-186.

Authors

Anna Kaleta
Michał Sawicki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl