open access

Vol 10, No 1 (2013)
Research paper
Published online: 2013-06-03
Get Citation

Psychologiczne uwarunkowania nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem

Jolanta Chanduszko-Salska
Psychiatria 2013;10(1):1-8.

open access

Vol 10, No 1 (2013)
Prace oryginalne - nadesłane
Published online: 2013-06-03

Abstract

Wstęp. Doświadczanie silnego lub długotrwałego stresu może sprzyjać skupianiu uwagi na jedzeniu i radzeniu sobie ze stresem poprzez sięganie po jedzenie. Prężność oraz poczucie własnej wartości oraz kompetencje w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach mogą chronić jednostkę przed nadmiernym zaabsorbowaniem jedzeniem.
Materiał i metody.
Celem badań było ustalenie zależności między ryzykiem uzależnienia od jedzenia a wybranymi zmiennymi psychologicznymi oraz określenie uwarunkowań nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem (jedzenioholizm). Badania objęły grupę 40 kobiet z podwyższonym wskaźnikiem BMI (średnia BMI = 31,6) poszukujących grupowej pomocy psychologicznej w redukcji nadwagi. W badaniach zastosowano: Skalę Zaabsorbowania Jedzeniem, Skalę Pomiaru Prężności, Skalę Poczucia Własnej Wartości oraz Skalę Odczuwanego Stresu.
Wyniki.
Wyniki badań wykazały, że kobiety odznaczające się wyższą skłonnością do zaabsorbowania jedzeniem (67% badanych) w porównaniu z kobietami o niskim ryzyku, są mniej otwarte na doświadczenia oraz charakteryzują się niższym poziomem prężności (przejawiającym się m.in. w mniejszej wytrwałości i determinacji w działaniu, niższym poziomem kompetencji osobistych i tolerancji negatywnych emocji). Kobiety zagrożone ryzykiem jedzenioholizmu przejawiają niższe poczucie własnej wartości, większe natężenie odczuwanego stresu.
Wnioski. Znaczny odsetek badanych kobiet poszukujących pomocy w redukcji nadwagi przejawia ryzyko zaabsorbowania jedzeniem. Osoby mniej otwarte na doświadczenia, przejawiające niższą prężność oraz skłonne do odczuwania wyższego poziomu stresu w obliczu stresujących sytuacji, są narażone na wyższe ryzyko uzależnienia od jedzenia.

Abstract

Wstęp. Doświadczanie silnego lub długotrwałego stresu może sprzyjać skupianiu uwagi na jedzeniu i radzeniu sobie ze stresem poprzez sięganie po jedzenie. Prężność oraz poczucie własnej wartości oraz kompetencje w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach mogą chronić jednostkę przed nadmiernym zaabsorbowaniem jedzeniem.
Materiał i metody.
Celem badań było ustalenie zależności między ryzykiem uzależnienia od jedzenia a wybranymi zmiennymi psychologicznymi oraz określenie uwarunkowań nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem (jedzenioholizm). Badania objęły grupę 40 kobiet z podwyższonym wskaźnikiem BMI (średnia BMI = 31,6) poszukujących grupowej pomocy psychologicznej w redukcji nadwagi. W badaniach zastosowano: Skalę Zaabsorbowania Jedzeniem, Skalę Pomiaru Prężności, Skalę Poczucia Własnej Wartości oraz Skalę Odczuwanego Stresu.
Wyniki.
Wyniki badań wykazały, że kobiety odznaczające się wyższą skłonnością do zaabsorbowania jedzeniem (67% badanych) w porównaniu z kobietami o niskim ryzyku, są mniej otwarte na doświadczenia oraz charakteryzują się niższym poziomem prężności (przejawiającym się m.in. w mniejszej wytrwałości i determinacji w działaniu, niższym poziomem kompetencji osobistych i tolerancji negatywnych emocji). Kobiety zagrożone ryzykiem jedzenioholizmu przejawiają niższe poczucie własnej wartości, większe natężenie odczuwanego stresu.
Wnioski. Znaczny odsetek badanych kobiet poszukujących pomocy w redukcji nadwagi przejawia ryzyko zaabsorbowania jedzeniem. Osoby mniej otwarte na doświadczenia, przejawiające niższą prężność oraz skłonne do odczuwania wyższego poziomu stresu w obliczu stresujących sytuacji, są narażone na wyższe ryzyko uzależnienia od jedzenia.
Get Citation

Keywords

uzależnienie od jedzenia; prężność; poczucie własnej wartości; stres; otyłość; kobiety

About this article
Title

Psychologiczne uwarunkowania nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 10, No 1 (2013)

Article type

Research paper

Pages

1-8

Published online

2013-06-03

Bibliographic record

Psychiatria 2013;10(1):1-8.

Keywords

uzależnienie od jedzenia
prężność
poczucie własnej wartości
stres
otyłość
kobiety

Authors

Jolanta Chanduszko-Salska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl