open access

Vol 10, No 1 (2013)
Review paper
Published online: 2013-06-03
Get Citation

Klasyczny „depot” czy lek atypowy o przedłużonym działaniu — analiza zysków i strat

Tomasz Tafliński
Psychiatria 2013;10(1):32-40.

open access

Vol 10, No 1 (2013)
Prace poglądowe - nadesłane
Published online: 2013-06-03

Abstract

W artykule omówiono możliwości zastosowania dostępnych w Polsce leków przeciwpsychotycznych o długim czasie działania w kontekście strategii minimalizujących ryzyko braku współpracy w leczeniu schizofrenii. Zjawisko braku współpracy w leczeniu dotyka od 50 do 75% pacjentów i ma znaczący wpływ na efekty leczenia, szanse na pełną remisję oraz reintegrację społeczną. Szczególnie przydatne w leczeniu podtrzymującym mogą być leki przeciwpsychotyczne dostępne w postaci iniekcji o przedłużonym działaniu. Wobec porównywalnej skuteczności przeciwpsychotycznej leków nowej i starej generacji, na wybór leku przeznaczonego do terapii długoterminowej wpływ powinien mieć profil tolerancji danego preparatu, a także jego wpływ na kluczowe dla danego pacjenta objawy choroby.

Abstract

W artykule omówiono możliwości zastosowania dostępnych w Polsce leków przeciwpsychotycznych o długim czasie działania w kontekście strategii minimalizujących ryzyko braku współpracy w leczeniu schizofrenii. Zjawisko braku współpracy w leczeniu dotyka od 50 do 75% pacjentów i ma znaczący wpływ na efekty leczenia, szanse na pełną remisję oraz reintegrację społeczną. Szczególnie przydatne w leczeniu podtrzymującym mogą być leki przeciwpsychotyczne dostępne w postaci iniekcji o przedłużonym działaniu. Wobec porównywalnej skuteczności przeciwpsychotycznej leków nowej i starej generacji, na wybór leku przeznaczonego do terapii długoterminowej wpływ powinien mieć profil tolerancji danego preparatu, a także jego wpływ na kluczowe dla danego pacjenta objawy choroby.
Get Citation

Keywords

schizofrenia; leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu; brak współpracy

About this article
Title

Klasyczny „depot” czy lek atypowy o przedłużonym działaniu — analiza zysków i strat

Journal

Psychiatria (Psychiatry)

Issue

Vol 10, No 1 (2013)

Article type

Review paper

Pages

32-40

Published online

2013-06-03

Bibliographic record

Psychiatria 2013;10(1):32-40.

Keywords

schizofrenia
leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu
brak współpracy

Authors

Tomasz Tafliński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl