Na skróty

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 1 (2007)
PRACE ORYGINALNE
Opublikowany online: 2007-04-13
Pobierz cytowanie

Poziom wiedzy pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc na temat wpływu nikotynizmu na rozwój choroby. Wyniki wstępne

Iwona Malinowska-Lipień, Grażyna Starzec, Teresa Gabryś, Tomasz Brzostek, Ewa Kawalec, Agata Reczek, Anna Gawor
Problemy Pielęgniarstwa 2007;15(1):39-43.

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 1 (2007)
PRACE ORYGINALNE
Opublikowany online: 2007-04-13

Streszczenie


Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) jest chorobą częstą. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią około 2 mln ludzi. Choroba ta może trwać kilkadziesiąt lat. Zaczyna się zwykle około 30. roku życia. Rozwojowi COPD sprzyjają głównie palenie tytoniu, bierne narażenie na dym tytoniowy, a także narażenie zawodowe na szkodliwe dymy, pyły i gazy, zanieczyszczenie powietrza, infekcje układu oddechowego w dzieciństwie oraz czynniki osobnicze, takie jak: niedobór antytrypsyny a-1 i zaburzenia rozwoju płuc w okresie życia płodowego.
Cel. Celem pracy była ocena:
- zakresu wiedzy chorych na COPD na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego związku z rozwojem choroby;
- podejmowania przez chorych walki z nałogiem.
Materiał i metody. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety, który składał się z dwóch części i zawierał 37 pytań. Pierwsza część obejmowała pytania socjoekonomiczne, charakteryzujące badaną grupę pacjentów z COPD, natomiast druga - pytania dotyczące czasu trwania choroby, występowania indywidualnych czynników ryzyka, historii palenia tytoniu przez ankietowanych, źródeł i poziomu wiedzy badanych na temat COPD. Badaniem objęto grupę 30 pacjentów (4 kobiety, 26 mężczyzn) hospitalizowanych z powodu zaostrzenia COPD.
Wyniki i wnioski. Tylko jeden ankietowany nigdy nie palił. Pozostali ankietowani (97%) byli osobami palącymi w okresie rozpoznania COPD. Obecnie blisko 3/4 badanych pacjentów z COPD przestało palić papierosy. Głównym czynnikiem, który skłonił do zerwania z nałogiem, było zdiagnozowanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Mimo zaostrzeń choroby 23% ankietowanych nadal pali tytoń. Z analizy badań wynika, że prawie 2/3 respondentów wie, jakie znaczenie w rozwoju i przebiegu COPD ma palenie tytoniu. Przeważająca większość, bo 94% badanej populacji, ma świadomość uzależniającego działania nikotyny. Wszyscy pacjenci orientują się, jakie szkody powoduje palenie tytoniu w układzie oddechowym, krążenia i pokarmowym. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że większość respondentów dysponuje prawidłowymi informacjami o wpływie palenia tytoniu na rozwój i przebieg COPD. U większości palaczy rozpoznanie COPD łączyło się z zerwaniem z nałogiem palenia tytoniu. Jednak prawie co czwarty ankietowany palił pomimo rozpoznania COPD.

Streszczenie


Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) jest chorobą częstą. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią około 2 mln ludzi. Choroba ta może trwać kilkadziesiąt lat. Zaczyna się zwykle około 30. roku życia. Rozwojowi COPD sprzyjają głównie palenie tytoniu, bierne narażenie na dym tytoniowy, a także narażenie zawodowe na szkodliwe dymy, pyły i gazy, zanieczyszczenie powietrza, infekcje układu oddechowego w dzieciństwie oraz czynniki osobnicze, takie jak: niedobór antytrypsyny a-1 i zaburzenia rozwoju płuc w okresie życia płodowego.
Cel. Celem pracy była ocena:
- zakresu wiedzy chorych na COPD na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego związku z rozwojem choroby;
- podejmowania przez chorych walki z nałogiem.
Materiał i metody. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety, który składał się z dwóch części i zawierał 37 pytań. Pierwsza część obejmowała pytania socjoekonomiczne, charakteryzujące badaną grupę pacjentów z COPD, natomiast druga - pytania dotyczące czasu trwania choroby, występowania indywidualnych czynników ryzyka, historii palenia tytoniu przez ankietowanych, źródeł i poziomu wiedzy badanych na temat COPD. Badaniem objęto grupę 30 pacjentów (4 kobiety, 26 mężczyzn) hospitalizowanych z powodu zaostrzenia COPD.
Wyniki i wnioski. Tylko jeden ankietowany nigdy nie palił. Pozostali ankietowani (97%) byli osobami palącymi w okresie rozpoznania COPD. Obecnie blisko 3/4 badanych pacjentów z COPD przestało palić papierosy. Głównym czynnikiem, który skłonił do zerwania z nałogiem, było zdiagnozowanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Mimo zaostrzeń choroby 23% ankietowanych nadal pali tytoń. Z analizy badań wynika, że prawie 2/3 respondentów wie, jakie znaczenie w rozwoju i przebiegu COPD ma palenie tytoniu. Przeważająca większość, bo 94% badanej populacji, ma świadomość uzależniającego działania nikotyny. Wszyscy pacjenci orientują się, jakie szkody powoduje palenie tytoniu w układzie oddechowym, krążenia i pokarmowym. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że większość respondentów dysponuje prawidłowymi informacjami o wpływie palenia tytoniu na rozwój i przebieg COPD. U większości palaczy rozpoznanie COPD łączyło się z zerwaniem z nałogiem palenia tytoniu. Jednak prawie co czwarty ankietowany palił pomimo rozpoznania COPD.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD); palenie; uzależnienie

Informacje o artykule
Tytuł

Poziom wiedzy pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc na temat wpływu nikotynizmu na rozwój choroby. Wyniki wstępne

Czasopismo

Problemy Pielęgniarstwa

Numer

Tom 15, Nr 1 (2007)

Strony

39-43

Data publikacji on-line

2007-04-13

Rekord bibliograficzny

Problemy Pielęgniarstwa 2007;15(1):39-43.

Słowa kluczowe

przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD)
palenie
uzależnienie

Autorzy

Iwona Malinowska-Lipień
Grażyna Starzec
Teresa Gabryś
Tomasz Brzostek
Ewa Kawalec
Agata Reczek
Anna Gawor

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Problemy Pielęgniarstwa dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna