Tom 16, Nr 3 (2020)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2020-07-16
Pobierz cytowanie

Diagnostyka i leczenie padaczki — wytyczne Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Konrad Rejdak1, Rafał Rola2, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska3, Iwona Halczuk1, Barbara Błaszczyk4, Andrzej Rysz5, Halina Sienkiewicz-Jarosz6, Danuta Ryglewicz7
DOI: 10.5603/PPN.2020.0022
·
Pol. Przegl. Neurol 2020;16(3):129-144.
Afiliacje
 1. Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 2. Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Polska
 3. Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Polska
 4. Wydział Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Polska
 5. Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska
 6. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polska
 7. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polska

dostęp płatny

Tom 16, Nr 3 (2020)
Rekomendacje i zalecenia ekspertów
Opublikowany online: 2020-07-16

Streszczenie

W ostatnich latach opublikowano wiele rekomendacji oraz standar dów diagnostyki i leczenia chor ych z padaczką. Mimo różnic pomiędzy pr zedstawionymi zaleceniami podstawowe zasady dotyczące stosowani a leków przeciwpadaczkowych są dokładnie określone.

W Polsce w ostatnich kilku latach zasady refundacji istotnie się zmieniły. Wprowadzone zmiany umożliwiają wybór terapii zgodnie z dostępną wiedzą wynikającą z pr zeprowadzonych badań klinicznych oraz doświadczenia nagro madzonego z praktyki klinicznej. Podstawowe znaczenie dla uzyskania pozytywnego efektu stosowanej terapii ma prawidłowo przeprowadzona diagnostyka. Właściwe rozpoznanie odpowiedniego typu napadów padaczkowych lub określonego zespołu padaczkowego warunkuje skuteczność terapii. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące diagnozowania i leczenia padaczki zarówno n a etapie wstępnym, jak i u osób z podejr zeniem padaczki lekoopornej. Dokonano również adaptacji rekomendacji międzynarodowych do warunków systemu opieki medycznej funkcjonującego w Polsce. Na podstawie dostępnych danych naukowych oraz uwarunkowań refundacyjnych obowiązujących w Polsce na rok 2020 Sekcja Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opracowała niniejsze rekomendacje.

Streszczenie

W ostatnich latach opublikowano wiele rekomendacji oraz standar dów diagnostyki i leczenia chor ych z padaczką. Mimo różnic pomiędzy pr zedstawionymi zaleceniami podstawowe zasady dotyczące stosowani a leków przeciwpadaczkowych są dokładnie określone.

W Polsce w ostatnich kilku latach zasady refundacji istotnie się zmieniły. Wprowadzone zmiany umożliwiają wybór terapii zgodnie z dostępną wiedzą wynikającą z pr zeprowadzonych badań klinicznych oraz doświadczenia nagro madzonego z praktyki klinicznej. Podstawowe znaczenie dla uzyskania pozytywnego efektu stosowanej terapii ma prawidłowo przeprowadzona diagnostyka. Właściwe rozpoznanie odpowiedniego typu napadów padaczkowych lub określonego zespołu padaczkowego warunkuje skuteczność terapii. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące diagnozowania i leczenia padaczki zarówno n a etapie wstępnym, jak i u osób z podejr zeniem padaczki lekoopornej. Dokonano również adaptacji rekomendacji międzynarodowych do warunków systemu opieki medycznej funkcjonującego w Polsce. Na podstawie dostępnych danych naukowych oraz uwarunkowań refundacyjnych obowiązujących w Polsce na rok 2020 Sekcja Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opracowała niniejsze rekomendacje.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

rekomendacje, padaczka, diagnostyka, leczenie

Informacje o artykule
Tytuł

Diagnostyka i leczenie padaczki — wytyczne Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Czasopismo

Polski Przegląd Neurologiczny

Numer

Tom 16, Nr 3 (2020)

Typ artykułu

Wytyczne / stanowisko ekspertów

Strony

129-144

Opublikowany online

2020-07-16

Wyświetlenia strony

5168

Wyświetlenia/pobrania artykułu

1062

DOI

10.5603/PPN.2020.0022

Rekord bibliograficzny

Pol. Przegl. Neurol 2020;16(3):129-144.

Słowa kluczowe

rekomendacje
padaczka
diagnostyka
leczenie

Autorzy

Konrad Rejdak
Rafał Rola
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Iwona Halczuk
Barbara Błaszczyk
Andrzej Rysz
Halina Sienkiewicz-Jarosz
Danuta Ryglewicz

Referencje (42)
 1. Boon P, Engelborghs S, Hauman H, et al. Recommendations for the treatment of epilepsy in adult patients in general practice in Belgium: an update. Acta Neurol Belg. 2012; 112(2): 119–131.
 2. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, et al. ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013; 54(3): 551–563.
 3. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). The diagnosis and man-agement of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care.2015. https://www.nice.org.uk/guidance/cg137 (June 15, 2020).
 4. Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, et al. Evidence-based guideline: management of an unprovoked first seizure in adults: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Neurology. 2015; 84(16): 1705–1713.
 5. Jędrzejczak J, Majkowska-Zwolińska B, Ryglewicz D. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epileptologii dotyczące leczenia napadów padaczkowych u dorosłych. J Epileptol. 2014; 22(suppl 2).
 6. Kwan P, Brodie MJ. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med. 2000; 342(5): 314–319.
 7. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014; 55(4): 475–482.
 8. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2010; 51(6): 1069–1077.
 9. Kwan P, Brodie MJ. Definition of refractory epilepsy: defining the indefinable? Lancet Neurol. 2010; 9(1): 27–29.
 10. Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005-2009. Epilepsia. 2010; 51(4): 676–685.
 11. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017; 58(4): 522–530.
 12. Fisher RS, Cross JH, French JA, et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017; 58(4): 522–530.
 13. Rejdak K. Współczesne algorytmy diagnostyczne i standardy terapeutyczne w nowo-rozpoznanej padaczce u dorosłych. Pol Przegl Neurol. 2010; 6(3): 1–6.
 14. Kobulashvili T, Kuchukhidze G, Brigo F, et al. E-PILEPSY consortium. Diagnostic and prognostic value of noninvasive long-term video-electroencephalographic monitoring in epilepsy surgery: A systematic review and meta-analysis from the E-PILEPSY consortium. Epilepsia. 2018; 59(12): 2272–2283.
 15. Jehi L. The epileptogenic zone: concept and definition. Epilepsy Curr. 2018; 18(1): 12–16.
 16. Jayakar P, Gaillard WD, Tripathi M, et al. Task Force for Paediatric Epilepsy Surgery, Commission for Paediatrics, and the Diagnostic Commission of the International League Against Epilepsy. Diagnostic test utilization in evaluation for resective epilepsy surgery in children. Epilepsia. 2014; 55(4): 507–518.
 17. Reilly El EI. Nosopharyngeal, spenoidal, and othr electrdes. In: Niedermeyer E, Lopes da Silva F. ed. Electroencephalography. Fifth ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2005: 725–732.
 18. Pre-surgical evaluation for epilepsy surgery — European standards. Eur J Neurol. 2001; 7(1): 119–122.
 19. Lim SH, So NK, Lüders H, et al. Etiologic factors for unitemporal vs bitemporal epileptiform discharges. Arch Neurol. 1991; 48(12): 1225–1228.
 20. Rüber T, David B, Elger CE. MRI in epilepsy: clinical standard and evolution. Curr Opin Neurol. 2018; 31(2): 223–231.
 21. Szaflarski JP, Gloss D, Binder J, et al. Practice guideline summary: use of fMRI in the presurgical evaluation of patients with epilepsy. Neurology. 2017; 88(4): 395–402.
 22. Chauvel P, Gonzalez-Martinez J, Bulacio J. Presurgical intracranial investigations in epilepsy surgery. Handb Clin Neurol. 2019; 161: 45–71.
 23. Hammer HM, Morris HH. Indicalizacation for invasive wideo electroencephalographic monitoring. In: Red Luders H, Comair Y. ed. Epilepsy surgery. Second edition. Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia 2001: 559–566.
 24. Measawa S, Nakatssubo D, Fujii M, et al. Application of awake surgery for epilepsy in clinical practice. Neurol Med Chir (Tokyo). 2018; 58(10): 442–452.
 25. Burkholder DB, Sulc V, Hoffman E, et al. Interictal scalp electroencephalography and intraoperative electrocorticography in magnetic resonance imaging–negative temporal lobe epilepsy surgery. JAMA Neurol. 2014; 71(6): 702–709.
 26. Mathern GW, Beninsig L, Nehlig A. From the Editors: Epilepsia's survey on the necessity of the Wada test and intracranial electrodes for cortical mapping. Epilepsia. 2014; 55(12): 1887–1889.
 27. Lasoń W, Chlebicka M, Rejdak K. Research advances in basic mechanisms of seizures and antiepileptic drug action. Pharmacol Rep. 2013; 65(4): 787–801.
 28. Szyndler J, Ryglewicz D. Interakcje leków przeciwdrgawkowych. Pol Przeg Neurol. 2005; 1(2): 71–75.
 29. Harden CL, Meador KJ, Pennell PB, et al. American Academy of Neurology, American Epilepsy Society. Practice parameter update: management issues for women with epilepsy — focus on pregnancy (an evidence-based review): teratogenesis and perinatal outcomes: report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society. Neurology. 2009; 73(2): 133–141.
 30. Harden CL, Pennell PB, Koppel BS, et al. American Academy of Neurology, American Epilepsy Society. Practice parameter update: management issues for women with epilepsy — focus on pregnancy (an evidence-based review): vitamin K, folic acid, blood levels, and breastfeeding: report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society. Neurology. 2009; 73(2): 142–149.
 31. Reimers A. Contraception for women with epilepsy: counseling, choices, and concerns. Open Access J Contracept. 2016; 7: 69–76.
 32. Thomas SV. Controversies in contraception for women with epilepsy. Ann Indian Acad Neurol. 2015; 18(3): 278–283.
 33. Bosak M, Cyranka K, Slowik A. Hormonal contraception in patients with epilepsy. Ginekol Pol. 2019; 90(2): 61–65.
 34. Reimers A, Brodtkorb E, Sabers A. Interactions between hormonal contraception and antiepileptic drugs: clinical and mechanistic considerations. Seizure. 2015; 28: 66–70.
 35. Jazwinska-Tarnawska E. Interakcje leków przeciwpadaczkowych. Pol Przegl Neurol. 2010; 6(3): 141–150.
 36. Johnston CA, Crawford PM. Anti-epileptic drugs and hormonal treatments. Curr Treat Options Neurol. 2014; 16(5): 288.
 37. Crawford P, Crawford P, Appleton R, et al. Best practice guidelines for the management of women with epilepsy. The Women with Epilepsy Guidelines Development Group. Seizure. 1999; 8(4): 201–217.
 38. Williams D. Antiepileptic drugs and contraception. US Pharm. 2014; 39: 39–42.
 39. Herzog AG, Mandle HB, Cahill KE, et al. Differential impact of contraceptive methods on seizures varies by antiepileptic drug category: Findings of the Epilepsy Birth Control Registry. Epilepsy Behav. 2016; 60: 112–117.
 40. Lesko LJ, Vozmediano V, Brown JD, et al. Establishing a multidisciplinary framework to study drug-drug in-teractions of hormonal contraceptives: an invitation to collaborate. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2018; 7(11): 706–708.
 41. Reddy DS. Do oral contraceptives increase epileptic seizures? Expert Rev Neurother. 2017; 17(2): 129–134.
 42. Mody SK, Haunschild C, Farala JP, et al. An educational intervention on drug interactions and contraceptive options for epilepsy patients: a pilot randomized controlled trial. Contraception. 2016; 93(1): 77–80.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel. +48 58 320 94 94, faks +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl