Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Jerzy Walecki, Elżbieta Jurkiewicz

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono obraz guzów mózgu i kanału kręgowego
w badaniach metodami tomografii komputerowej (TK) i rezonansu
magnetycznego (MR, magnetic resonance). Obie techniki
są obecnie metodami referencyjnymi w diagnostyce neuroonkologicznej.
Metoda MR jest szczególnie ważna w rozpoznawaniu i różnicowaniu
guzów ośrodkowego układu nerwowego (OUN), ponieważ
stanowi bazę dla nowoczesnej chirurgii stereotaktycznej, a dzięki badaniom
funkcjonalnym pozwala na wykonywanie precyzyjnych i oszczędzających
zabiegów chirurgicznych.
W artykule omówiono cechy różnicujące stopień złośliwości guzów
mózgu i rdzenia, symptomatologię neuroradiologiczną zmian nowotworowych
OUN i aktualne algorytmy diagnostyczne.

Słowa kluczowe

neurodiagnostyka guzów OUN; TK; MR
Czasopismo Polski Przegląd Neurologiczny dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl