Zakres tematyczny

„Polski Przegląd Neurologiczny — czasopismo edukacyjne” jest pismem, w którym są publikowane artykuły zamówione przez Redakcję oraz doniesienia kazuistyczne, sprawozdania z konferencji naukowych, listy do redakcji, komentarze redakcyjne, a także artykuły poglądowe z czasopism zagranicznych.

Proces recenzji

Nadesłane prace podlegają recenzji i są oceniane przez Redakcję „Polskiego Przeglądu Neurologicznego — czasopisma edukacyjnego”, przede wszystkim pod względem ich walorów edukacyjnych i sposobu przedstawienia tematu. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji nie są akceptowane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do Autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą.

Prace, do których recenzenci mieli uwagi, zostają skierowane przez Redakcję do autora z prośbą o korektę bądź uzupełnienie. Po uwzględnieniu uwag recenzentów poprawiona praca jest przesyłana do ponownej recenzji, a po jej pozytywnym zakończeniu, przekazana do publikacji.

Kryteria kwalifikacji prac stosowane przez recenzentów:

Tytuł odzwierciedla tematykę pracy
Prawidłowość założeń pracy
Praktyczny wymiar pracy
Edukacyjne walory pracy
Jasne określenie celów pracy
Właściwy dobór, liczba i aktualność pozycji piśmiennictwa
Właściwa długość manuskryptu
Właściwe wykorzystanie rycin i tabel
Poprawność językowa

Oświadczenie autorów

Autorzy, w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, zobowiązani są do dołączenia do przesyłanego manuskryptu „oświadczenia autorów”. Oświadczenie autorów należy wydrukować i ODRĘCZNIE podpisać, a następnie podpisaną kopię zeskanować i przesłać na adres redakcji.

UWAGA! Brak kopii skanu oświadczenia autorów przesłanego na adres Redakcji spowoduje, że manuskrypt nie zostanie przyjęty do publikacji.

Zasady otwartego dostępu

W przypadku artykułów, do których dostęp jest otwarty (open access) czasopismo zapewnia dostęp on-line do treści zgodnie z licencją Creative Common Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

Dla czasopism wydawanych w trybie Open Access, Via Medica wyraża zgodę na samodzielną archiwizację zaakceptowanych do druku manuskryptów (finalna wersja PDF lub/i ‘ahead of print’) w dowolnych repozytoriach. Autorzy zobowiązani są jednak zamieścić podziękowanie dla wydawcy wraz z odnośnikiem (w postaci linku) do artykułu na stronie internetowej Via Medica. Poza odnośnikiem, podziękowanie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne artykułu wraz z DOI.  

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel. +48 58 320 94 94, faks +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl