Zakres tematyczny

Czasopismo „Pneumonologia Polska” jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, w którym publikowane są artykuły edukacyjne i opisy przypadków, przygotowane wyłącznie dla tego wydawnictwa, oraz przedruki ciekawszych artykułów publikowanych w czasopiśmie anglojęzycznym „Advances in Respiratory Medicine" i innych czasopismach. Wymienione prace publikowane są w języku polskim.

Redakcja czasopisma „Pneumonologia Polska” w trosce o wysoką jakość naukowo-edukacyjną publikowanych artykułów czyni starania w celu wdrożenia procedur zabezpieczających przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship. Zjawisko ghostwriting oznacza wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji bez ujawnienia w gronie współautorów pracy lub w formie podziękowań w publikacji z wyszczególnieniem pełnionej roli. Znikomy udział autora w tworzeniu pracy lub wręcz jego brak określa się mianem guest autorship (honorary autorship). Zarówno ghostwriting, jak i guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej.

Redakcja „Pneumonologia Polska” przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście. W przypadku prac oryginalnych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych w tekście pracy konieczna jest informacja o przeprowadzaniu doświadczeń w sposób etyczny.

Proces recenzji

Nadesłane prace są oceniane pod względem wartości, takich jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja czasopisma „Pneumonologia Polska”. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe manuskrypty zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny niezależnych recenzentów. Opinie recenzentów zostaną przesłane autorom, którzy proszeni są o ustosunkowanie się do uwag w ciągu mieisąca. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Zachęca się autorów do wskazywania nazwisk recenzentów. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo ostatecznego ich wyboru. Akceptacja do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.

Oświadczenie autorów

Autorzy, w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, zobowiązani są do dołączenia do przesyłanego manuskryptu „oświadczenia autorów”. Oświadczenie autorów należy wydrukować i podpisać, a następnie podpisaną kopię zeskanować i przesłać na adres redakcji.

UWAGA! Brak kopii skanu oświadczenia autorów przesłanego pocztą na adres Redakcji spowoduje, że manuskrypt nie zostanie przyjęty do publikacji.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl