Obraz strony głównej czasopisma

Główna osoba kontaktowa

Wojciech Piotrowski
prof. dr hab. n. med.

Pneumonologia Polska

Biuro ZG PTChP

ul. Wronia 45 lok. 132, Warszawa


E-mail: redakcja@pneumonologia.viamedica.pl

Pomoc techniczna

Anna Torhan
Telefon: +48 607921379
E-mail: anna.torhan@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl