Pulmonary-renal syndrome

Dariusz Gawryluk

Abstract

Not available

Keywords

pulmonary - renal syndrome; ANCA vasculitis; MPA; Goodpasture syndrome
Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl