Vol 8, No 2 (2014)

Date published: 2014-06-12

Table of Contents

open access

Review articles

Epidemiologia bólu neuropatycznego u chorych na nowotwory

Wojciech Leppert

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):59-60.

Ból neuropatyczny — patomechanizm

Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):61-65.

Mechanizmy i zespoły bólu neuropatycznego u chorych na nowotwór

Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek, Wojciech Leppert

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):66-73.

Przegląd narzędzi służących do oceny bólu neuropatycznego

Marcin Janecki

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):74-77.

Stosowanie koanalgetyków u pacjentów z bólem neuropatycznym w przebiegu choroby nowotworowej

Jarosław Woroń, Anna Adamczyk, Małgorzata Malec-Milewska, Joanna Jakowicka-Wordliczek

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;8(2):85-90.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl