open access

Vol 12, No 1 (2018)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2018-05-02
Get Citation

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory z bólem

Wojciech Leppert i wsp.
Palliat Med Pract 2018;12(1):44-58.

open access

Vol 12, No 1 (2018)
Zalecenia
Published online: 2018-05-02

Abstract

Zdaniem autorów opracowanie zawiera najbardziej uzasadnione zasady postępowania diagnostyczno-terapeu­tycznego. Powinny one być jednak interpretowane w kontekście indywidualnej sytuacji klinicznej. Zalecenia nie zawsze odpowiadają bieżącym zasadom refundacji obowiązującym w Polsce. W przypadku wątpliwości należy się upewnić co do aktualnych możliwości refundacji poszczególnych procedur.

Abstract

Zdaniem autorów opracowanie zawiera najbardziej uzasadnione zasady postępowania diagnostyczno-terapeu­tycznego. Powinny one być jednak interpretowane w kontekście indywidualnej sytuacji klinicznej. Zalecenia nie zawsze odpowiadają bieżącym zasadom refundacji obowiązującym w Polsce. W przypadku wątpliwości należy się upewnić co do aktualnych możliwości refundacji poszczególnych procedur.

Get Citation

Keywords

analgesics, pain, cancer, adverse effects, analgesic effects, opioids

About this article
Title

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory z bólem

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 12, No 1 (2018)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

44-58

Published online

2018-05-02

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2018;12(1):44-58.

Keywords

analgesics
pain
cancer
adverse effects
analgesic effects
opioids

Authors

Wojciech Leppert i wsp.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl