open access

Vol 12, No 2 (2018)
Research paper
Published online: 2018-06-06
Get Citation

Emotional control and social competence of nurses working in palliative care: a research report on workers from the Warmia and Mazury voivodeship

Karolina Maria Dąbrowska-Chołostiakow, Teresa Kocbach
Palliat Med Pract 2018;12(2):97-105.

open access

Vol 12, No 2 (2018)
Original articles
Published online: 2018-06-06

Abstract

Background. A patient in the terminal phase of cancer requires the care of a multidisciplinary team. The patient spends most of the time with a nurse, who in addition to minimizing physical ailments is often the trustee of the patient and their family. Therefore it is important to control the emotions arising in the course of nursing work and combine „hard” elementsie. substantive knowledge and skills with „ soft”, interpersonal elements. This is referred to in a Ministry of Science and Higher Education regulation from the 9th of May, 2012, addressing universities’ education standards for medical, dental, pharmaceutical, nursing and midwifery fields of study.

Material and Methods. The study was carried out in from July 2015 till April 2016 amongst a group of nurses from the Warmia-Mazury voivodeship working in 27 palliative care centers. We analyzed 112 research toolkits containing Scale of emotional control by M. Watson and S. Greer, Social competence questionnaire KKS-A by A. Matczak and a general data questionnaire.

Results. We found a negative association between levels of emotional control and social competence in general and in specific subscales. The respondents suppress anger, anxiety, and depression at a similar level. The highest level of suppression, with particular emphasis on fear, was recorded in stationary hospice workers. Less than a quarter of respondents achieved high results in level of social competence.

Conclusions. Increased suppression of emotions correlates with a declining level of social competence of nurses. Employees of house and stationary hospices differ in the level and method of emotional suppression. The subjects’ age has a significant effect on the efficiency of behavior in situations requiring assertiveness.

Abstract

Background. A patient in the terminal phase of cancer requires the care of a multidisciplinary team. The patient spends most of the time with a nurse, who in addition to minimizing physical ailments is often the trustee of the patient and their family. Therefore it is important to control the emotions arising in the course of nursing work and combine „hard” elementsie. substantive knowledge and skills with „ soft”, interpersonal elements. This is referred to in a Ministry of Science and Higher Education regulation from the 9th of May, 2012, addressing universities’ education standards for medical, dental, pharmaceutical, nursing and midwifery fields of study.

Material and Methods. The study was carried out in from July 2015 till April 2016 amongst a group of nurses from the Warmia-Mazury voivodeship working in 27 palliative care centers. We analyzed 112 research toolkits containing Scale of emotional control by M. Watson and S. Greer, Social competence questionnaire KKS-A by A. Matczak and a general data questionnaire.

Results. We found a negative association between levels of emotional control and social competence in general and in specific subscales. The respondents suppress anger, anxiety, and depression at a similar level. The highest level of suppression, with particular emphasis on fear, was recorded in stationary hospice workers. Less than a quarter of respondents achieved high results in level of social competence.

Conclusions. Increased suppression of emotions correlates with a declining level of social competence of nurses. Employees of house and stationary hospices differ in the level and method of emotional suppression. The subjects’ age has a significant effect on the efficiency of behavior in situations requiring assertiveness.

Get Citation

Keywords

nurse, emotional control, social competence, hospice

About this article
Title

Emotional control and social competence of nurses working in palliative care: a research report on workers from the Warmia and Mazury voivodeship

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 12, No 2 (2018)

Article type

Research paper

Pages

97-105

Published online

2018-06-06

Bibliographic record

Palliat Med Pract 2018;12(2):97-105.

Keywords

nurse
emotional control
social competence
hospice

Authors

Karolina Maria Dąbrowska-Chołostiakow
Teresa Kocbach

References (22)
 1. Pyszkowska J. Podstawowe pojęcia medycyny paliatywnej. W: de Walden–Gałuszko K., Ciałkowska–Rysz A. (red.), Medycyna paliatywna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa. ; 2015: 3–4.
 2. De Walden–Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 179.
 3. Kozaka J. Wypalenie zawodowe. In: de Walden–Gałuszko K, Ciałkowska–Rysz A. ed. Medycyna paliatywna. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015: 423–426.
 4. Kaptacz A. Organizacja i zarządzanie w opiece paliatywnej. In: de Walden–Gałuszko K, Kaptacz A. ed. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 25.
 5. Gugała B. Obciążenie stresem, a umiejętność radzenia sobie z nim. Pielęg Położ. 2003; 7: 18–19.
 6. Gugała B. Stres w pracy pielęgniarek. Pielęg Położ. 2003; 1: 18–23.
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Dz. U. z 2012, poz. 631.
 8. Rabiasz R, Kachaniuk H. Skala pielęgniarskich kompetencji społecznych. Pielęg XXI w. 2015; 1: 22–27.
 9. Brzezińska A, Appelt K, Ziółkowska B. Psychologia rozwoju człowieka. In: Strelau J, Doliński D. ed. Podręcznik akademicki. Tom 2. GWP, Gdańsk 2008: 209.
 10. Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich. Naukowe PWN, Warszawa 2002: Warszawa.
 11. Maruszewski T, Doliński D, Łukaszewski W, Marszał-Wiśniewska M. Emocje i motywacja. In: Strelau J, Doliński D. ed. Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. GWP, Gdańsk 2008: 511–649.
 12. Parkinson B, Dolman A. Emocje i motywacja. Zysk i S-ka, Poznań 1995: 16–17.
 13. Oatley K, Jenkins J. Zrozumieć emocje. Naukowe PWN, Warszawa 2003: 131.
 14. Kofta M. Samokontrola a emocje. Naukowe PWN, Warszawa 1979.
 15. Watson M, Greer S. Development of a questionnaire measure of emotional control. J Psychosom Res. 1983; 27(4): 299–305.
 16. Matczak AK. KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. PTP, Warszawa 2001: Warszawa.
 17. Nyklewicz W, Krajewska-Kułak E. Śmierć a emocje pielęgniarek – doniesienie wstępne. Probl Pielęg. 2008; 16: 248–254.
 18. Skorupska–Król A, Szabla A. Bodys–Cupak I. Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęg XXI w. 2014; 1: 23–26.
 19. Marciniak A, Ślusarska B, Nowicki G. Zdolności empatyczne oraz sposoby radzenia sobie pielęgniarek z trudnościami w opiece nad pacjentami onkologicznymi. Med Paliat. 2015; 7: 161–167.
 20. Sygit E. Długoletni staż zawodowy pielęgniarek – droga ku wypaleniu zawodowemu? Ann Acad Med Stetin. 2009; 55: 83–89.
 21. Sleziona M, Krzyżanowski D. Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta. Piel Zdr Publ. 2011; 1: 217–223.
 22. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych Warszawa, 2015: 27.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl