Tom 10, Nr 3 (2024)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2023-10-09
Wyświetlenia strony 263
Wyświetlenia/pobrania artykułu 68
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Systemowe leczenie chorych na zaawansowanego raka trzustki — czy nadal jest miejsce dla gemcytabiny w pierwszej linii? Doświadczenia polskich ośrodków

Ireneusz Raczyński1, Patryk Zając23, Joanna Streb45, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz6, Aleksandra Chruściana-Bołtuć7, Małgorzata Talerczyk7, Katarzyna Wierzbicka8, Agnieszka Siedlaczek9, Weronika Radecka10, Michał Jurczyk511, Barbara Radecka312
Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(3):195-206.

Streszczenie

Wprowadzenie. Mimo pewnego postępu w leczeniu chorych na raka trzustki, nadal jest to nowotwór o złym rokowaniu, wynikającym z szybkiego wzrostu miejscowego ze skłonnością do naciekania okolicznych tkanek i tworzenia przerzutów oraz późnego rozpoznania w zaawansowanym stadium. Zastosowanie schematów wielolekowych oraz nowoczesnych leków ukierunkowanych molekularnie nie wyeliminowało całkowicie stosowania gemcytabiny w monoterapii, która jest opcją terapeutyczną głównie u chorych w złym stanie sprawności, niekwalifikujących się do bardziej zaawansowanych terapii. Celem przedstawionego badania była ocena wyników leczenia gemcytabiną w monoterapii w warunkach praktyki klinicznej w Polsce oraz próba określenia cech wskazujących na możliwość uzyskania długotrwałych odpowiedzi pod wpływem tego leczenia. 

Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę 167 chorych na zaawansowanego raka trzustki leczonych gemcytabiną w monoterapii w pięciu ośrodkach onkologicznych w Polsce w latach 2017–2022. Gemcytabinę stosowano w monoterapii w początkowej dawce 1000 mg/m2 p.c. co tydzień, 7 razy w cyklu 8-tygodniowym, a następnie 3 razy w cyklu 4-tygodniowym. 

Wyniki. Mediana czasu przeżycia całkowitego (OS, overall survival) w całej grupie chorych wyniosła 6,1 miesiąca (zakres 0,2–32,3 mies.), a mediana czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS, progression-free survival) — 4,2 miesiąca (zakres 0,2–31,3 mies.). Wyodrębniono grupę 60 chorych z długotrwałymi odpowiedziami (LR, long responders), u których uzyskano odpowiedź utrzymującą się co najmniej 6 miesięcy oraz 107 osób z krótkotrwałymi odpowiedziami (SR, short responders). Mediana PFS w grupie LR wyniosła 9,15 miesiąca (zakres — 6,0–31,3 mies.), a w grupie SR — 3,2 miesiąca (zakres — 0,2–5,8 mies.). Mediana OS wyniosła odpowiednio 11,6 miesiąca (zakres — 5,9–30,8 mies.) i 3,8 miesiąca (zakres — 0,2–32,3 mies.). W analizie wieloczynnikowej oceniano prawdopodobieństwo uzyskania co najmniej 6-miesięcznej odpowiedzi na leczenie (LR) za pomocą modelu regresji logistycznej. Wybrany model uwzględnia 4 zmienne: wskaźnik neutrofili/limfocytów (NLR, neutrophil/ lymphocyte ratio), przerzuty w wątrobie, płeć oraz stężenie Hb. 

Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają, że gemcytabina w monoterapii nadal znajduje zastosowanie w leczeniu pierwszej linii chorych na zaawansowanego i przerzutowego gruczolakoraka trzustki. Odpowiedni dobór terapii do konkretnych chorych może umożliwić poprawę wyników przy zachowaniu mniejszej toksyczności w porównaniu z leczeniem skojarzonym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68(6): 394–424.
 2. Orlewska K, Kozieł D. Pancreatic cancer in Poland: an analysis of incidence, mortality and years of life lost over a period of 22 years. Medical Studies. 2021; 37(4): 300–305.
 3. Hawksworth G, Hales J, Martinez F, et al. Pancreatic cancer trends in Europe: epidemiology and risk factors. Medical Studies. 2019; 35(2): 164–171.
 4. Wojciechowska U, Barańska K, Michałek I. Cancer in Poland in 2020. Polish Cancer Registry 2022.
 5. NCI SEER Cancer statistics. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html (10.05.2023).
 6. McGuigan A, Kelly P, Turkington RC, et al. Pancreatic cancer: A review of clinical diagnosis, epidemiology, treatment and outcomes. World J Gastroenterol. 2018; 24(43): 4846–4861.
 7. Scheithauer W, Ramanathan RK, Moore M, et al. Dose modification and efficacy of nab-paclitaxel plus gemcitabine vs. gemcitabine for patients with metastatic pancreatic cancer: phase III MPACT trial. J Gastrointest Oncol. 2016; 7(3): 469–478.
 8. Kristensen A, Vagnildhaug OM, Grønberg BH, et al. Does chemotherapy improve health-related quality of life in advanced pancreatic cancer? A systematic review. Crit Rev Oncol Hematol. 2016; 99: 286–298.
 9. Klein AP. Pancreatic cancer epidemiology: understanding the role of lifestyle and inherited risk factors. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021; 18(7): 493–502.
 10. Carrato A, Falcone A, Ducreux M, et al. A Systematic Review of the Burden of Pancreatic Cancer in Europe: Real-World Impact on Survival, Quality of Life and Costs. J Gastrointest Cancer. 2015; 46(3): 201–211.
 11. Yalcin S, Dane F, Oksuzoglu B, et al. Quality of life study of patients with unresectable locally advanced or metastatic pancreatic adenocarcinoma treated with gemcitabine+nab-paclitaxel versus gemcitabine alone: AX-PANC-SY001, a randomized phase-2 study. BMC Cancer. 2020; 20(1): 259.
 12. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. Groupe Tumeurs Digestives of Unicancer, PRODIGE Intergroup. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med. 2011; 364(19): 1817–1825.
 13. Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med. 2013; 369(18): 1691–1703.
 14. ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2017; 28(suppl 4): iv157. http://www.esmo.org/Guidelines/Gastrointestinal-Cancers/Cancer-of-the-Pancreas/eUpdate-Treatment-Recommendations (02.2021).
 15. https://www.nccn.org/ (04.2023).
 16. Golan T, Hammel P, Reni M, et al. Maintenance Olaparib for Germline BRCA-Mutated Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med. 2019; 381(4): 317–327.
 17. Fink J. Genomic Testing Makes Inroads After First-Line Therapy in Meta- static Pancreatic Cancer. Targeted Therapies in Oncology. 2020; 9: 72.
 18. Marabelle A, Le DT, Ascierto PA, et al. Efficacy of Pembrolizumab in Patients With Noncolorectal High Microsatellite Instability/Mismatch Repair-Deficient Cancer: Results From the Phase II KEYNOTE-158 Study. J Clin Oncol. 2020; 38(1): 1–10.
 19. Burris HA, Moore MJ, Andersen J, et al. Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: a randomized trial. J Clin Oncol. 1997; 15(6): 2403–2413.
 20. Hosmer D, Lemeshow S, Sturdivant R. Applied Logistic Regression. Wiley Series in Probability and Statistics. 2013.
 21. Wysocki PJ, Kwinta Ł, Potocki P, et al. Leczenie systemowe pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2 — stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Onkol Prakt Klin Edu. 2021; 7(3): 131–135.
 22. Hegewisch-Becker S, Aldaoud A, Wolf T, et al. TPK-Group (Tumour Registry Pancreatic Cancer). Results from the prospective German TPK clinical cohort study: Treatment algorithms and survival of 1,174 patients with locally advanced, inoperable, or metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Cancer. 2019; 144(5): 981–990.
 23. Cunningham D, Chau I, Stocken DD, et al. Phase III randomized comparison of gemcitabine versus gemcitabine plus capecitabine in patients with advanced pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2009; 27(33): 5513–5518.
 24. Forget P, Khalifa C, Defour JP, et al. What is the normal value of the neutrophil-to-lymphocyte ratio? BMC Res Notes. 2017; 10(1): 12.
 25. Templeton AJ, McNamara MG, Šeruga B, et al. Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in solid tumors: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2014; 106(6): dju124.
 26. Domagała-Haduch M, Wnuk J, Michalecki Ł, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a prognostic factor in patients during palliative treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma with a FOLFIRINOX regimen. Nowotwory. Journal of Oncology. 2023; 73(2): 59–62.
 27. Iwai N, Okuda T, Sakagami J, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio predicts prognosis in unresectable pancreatic cancer. Sci Rep. 2020; 10(1): 18758.
 28. Cheng H, Long F, Jaiswar M, et al. Prognostic role of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in pancreatic cancer: a meta-analysis. Sci Rep. 2015; 5: 11026.
 29. Yang JJ, Hu ZG, Shi WX, et al. Prognostic significance of neutrophil to lymphocyte ratio in pancreatic cancer: a meta-analysis. World J Gastroenterol. 2015; 21(9): 2807–2815.
 30. Hogendorf P, Skulimowski A, Durczyński A, et al. Elevated preoperative levels of CA 19-9 and CA 125 predicts overall survival time in the pancreatic adenocarcinoma. Single institution series. Pol Przegl Chir. 2020; 92(3): 32–38.
 31. Li W, Tao L, Lu M, et al. Prognostic role of platelet to lymphocyte ratio in pancreatic cancers: A meta-analysis including 3028 patients. Medicine (Baltimore). 2018; 97(8): e9616.
 32. Zhou Y, Cheng S, Fathy AH, et al. Prognostic value of platelet-to-lymphocyte ratio in pancreatic cancer: a comprehensive meta-analysis of 17 cohort studies. Onco Targets Ther. 2018; 11: 1899–1908.