Tom 9, Nr 5 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-12-20
Wyświetlenia strony 232
Wyświetlenia/pobrania artykułu 87
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wewnątrzczaszkowa aktywność brygatynibu i algorytm postępowania u chorych z oligoprogresją

Zofia Lewandowska1, Marta Olszyna-Serementa1, Magdalena Knetki-Wróblewska1
Onkol Prakt Klin Edu 2023;9(5):397-402.

Streszczenie

Leki ukierunkowane molekularnie istotnie poprawiły przeżywalność chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami w genach ALK, EGFR i ROS1. Inhibitory kinaz tyrozynowych kolejnych generacji charakteryzują się większą skutecznością w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku wystąpienia oligoprogresji dotychczasowe obserwacje wskazują na możliwość kontynuowania leczenia systemowego pod warunkiem potwierdzenia korzyści w zakresie pozostałych zmian chorobowych, aczkolwiek właściwe postępowanie nie było oceniane prospektywnie. W opisanym przypadku chora otrzymywała brygatynib i w momencie powiększenia się jednej ze zmian przerzutowych zastosowano leczenie miejscowe pod postacią radioterapii stereotaktycznej i kontynuowano leczenie systemowe. W niniejszej pracy uzasadniono wybór leczenia o wysokiej skuteczności i jednocześnie o dopuszczalnym profilu toksyczności dla osoby młodej, w dobrym stanie ogólnym, z długim przewidywanym czasem przeżycia.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?