Tom 8, Supl. B (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-08-24
Wyświetlenia strony 186
Wyświetlenia/pobrania artykułu 55
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu gruczołowego raka płuca z mutacją w genie KRAS

Tomasz Jankowski1

Streszczenie

Immunoterapia anty-PD-1 z wykorzystaniem pembrolizumabu jest wartościową opcją w leczeniu I linii niedrobnokomórkowego niepłaskonabłonkowego raka płuc niezależnie od ekspresji PD-L1 w komórkach guza. W nowotworach o niskiej ekspresji PD-L1 (< 50%) w skojarzeniu z chemioterapią opartą o platyny. Poniżej przedstawiam opis chorej na gruczołowego raka płuc, u której po zakończonym z powodu progresji leczeniu chemioimmunoterapią stwierdzono mutację w genie KRAS i zakwalifikowano do leczenia celowanego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?