Tom 5, Nr 3 (2019)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2019-06-26

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 865
Wyświetlenia/pobrania artykułu 795
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Krytyczna ocena badań klinicznych w onkologii — część II

Piotr Potemski1, Joanna Połowinczak-Przybyłek1, Rafał Wójcik2, Marcin Kaczor3
Onkol Prakt Klin Edu 2019;5(3):207-215.

Streszczenie

Niniejsza praca stanowi drugą część cyklu przedstawiającego informacje pomocne w samodzielnej analizie wartości publikowanych wyników badań klinicznych w onkologii. W odniesieniu do wybranych badań klinicznych w onkologii podano w niej praktyczne przykłady krytycznej oceny ich założeń, konstrukcji, a także interpretacji wyników. Omówiono kilka badań typu non-inferiority. Zamieszczono przykłady publikacji, w których dokonywano analiz post hoc, grupowania zmiennych i wielokrotnych porównań. Przedstawiono także przykłady badań z kontrowersyjnym doborem chorych i komparatora, a także budzących wątpliwości co do tzw. istotności klinicznej uzyskanych wyników. Celem pracy było zwrócenie uwagi czytelnika na wybrane istotne elementy badań klinicznych i sposobu przedstawiania ich wyników, po to aby ułatwić w przyszłości lekarzom praktykom samodzielną ocenę dostępnych publikacji i przez to racjonalne wykorzystanie wyników badań klinicznych w codziennej praktyce. 

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF