Tom 4, Nr 4 (2018)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2018-08-16

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 310
Wyświetlenia/pobrania artykułu 576
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Kontynuacja pięcioletniego leczenia erlotynibem chorej na zaawansowanego raka gruczołowego płuca z aktywującą mutacją w genie EGFR

Robert Kieszko
Onkol Prakt Klin Edu 2018;4(4):288-291.

Streszczenie

Erlotynib jest odwracalnym inhibitorem kinazy tyrozyny (TKI) stosowanym w leczeniu chorych na zaawansowanego

niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) z aktywującą mutacją genu EGFR. W przypadku obecności aktywującej

mutacji leczenie TKI — w porównaniu z chemioterapią — powoduje wyższy odsetek obiektywnych odpowiedzi

i dłuższy czas przeżycia wolnego od progresji (PFS), którego mediana wynosi 9,7–13,6 miesiąca. W niniejszej

pracy opisano przypadek chorej na zaawansowanego raka gruczołowego płuca z mutacją genu EGFR, która

jest leczona erlotynibem z utrzymującą się od 60 miesięcy częściową odpowiedzią według kryteriów RECIST 1.1.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF