Tom 3, Nr 1 (2017)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2017-07-20

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 969
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7651
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Hormonoterapia fulwestrantem chorych na raka piersi

Sylwia Dębska-Szmich1, Agnieszka Zięba, Piotr Potemski
Onkol Prakt Klin Edu 2017;3(1):15-25.

Streszczenie

Fulwestrant jest selektywnym antagonistą receptora estrogenowego pozbawionym częściowej aktywności agonistycznej, jaką posiadają preparaty z grupy SERM (selective estrogen receptor modulators). Jest zarejestrowany do leczenia kobiet po menopauzie chorych na raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, wcześniej leczonych preparatem z grupy antyestrogenów. Początkowo, na podstawie badań klinicznych, które wykazały, że nie jest on mniej skuteczny niż anastrozol w tym wskazaniu, lek był zalecany w dawce 250 mg. Jednak wraz ze zwiększeniem dawki leku wzrasta jego skuteczność. W badaniu CONFIRM u chorych po menopauzie leczonych uprzednio hormonalnie wykazano większą skuteczność fulwestrantu w odniesieniu do czasu wolnego od progresji w dawce doświadczalnej 500 mg w porównaniu z dawką 250 mg bez zwiększenia toksyczności. Na tej podstawie w 2010 roku zarejestrowano fulwestrant w dawce 500 mg. Lek podawany jest domięśniowo w dniach 0., 14., 28., a następnie co 28 dni. Badanie III fazy FALCON, do którego włączono chore po menopauzie nieleczone dotychczas hormonalnie z powodu raka piersi, wykazało, że fulwestrant w dawce 500 mg jest skuteczniejszy niż anastrozol i zmniejsza względne ryzyko progresji o 20%. Lek jest także aktywny w kolejnej linii paliatywnej hormonoterapii i jest ważną opcją terapeutyczną u młodszych pacjentek, u których wywołano sztuczną menopauzę analogiem LHRH. Lek doczekał się licznych badań, w których porównano skuteczność monoterapii ze skojarzeniem fulwestrantu z lekami ukierunkowanymi molekularnie. Strategia leczenia skojarzonego ma na celu odwrócenie mechanizmów hormonooporności. W niniejszej pracy przedstawiono mechanizm działania fulwestrantu oraz wyniki najważniejszych badań oceniających skuteczność leku.