Vol 5, No 4 (2009)

Date published: 2009-07-30

Table of Contents

open access

EXPERTS' OPINION

Stanowisko zespołu ekspertów dotyczące stosowania czynników pobudzających granulopoezę

Mariusz Bidziński, Marek Wojtukiewicz, Krzysztof Krzemieniecki, Piotr Tomczak, Kazimierz Drosik, Renata Zaucha, Ewa Sierko, Włodzimierz Bialik, Jerzy Hołowiecki

Guidelines / Expert consensus

Onkol. Prak. Klin 2009;5(4):157-157.
REVIEW ARTICLES

Hepatocellular carcinoma - diagnosis and treatment

Maciej Krzakowski, Krzysztof Zieniewicz, Andrzej Habior, Andrzej Horban, Włodzimierz Olszewski, Janusz Cianciara, Krzysztof Simon, Marek Hartleb, Jarosław Reguła, Ryszard Pacho, Olgierd Rowiński, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Marek Krawczyk, Piotr Małkowski, Jacek Jassem

Review paper

Onkol. Prak. Klin 2009;5(4):125-140.

Large cell neuroendocrine lung carcinoma - paper review

Marzena Gawkowska-Suwińska, Bogna Kłusek, Aleksander Zajusz, Wiesław Bal

Review paper

Onkol. Prak. Klin 2009;5(4):141-147.
CASE REPORT
Sprawozdania

“Meeting after ASCO 2009”, 3-4 July 2009, Gdynia

Renata Duchnowska

Congress abstract / Abstract

Onkol. Prak. Klin 2009;5(4):163-179.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl