open access

Vol 5, No 2 (2009)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2009-04-20
Get Citation

Onkologiczne Forum Edukacyjne - pytania, zestaw 13

Redakcja OwPK
Onkol. Prak. Klin 2009;5(2):73-81.

open access

Vol 5, No 2 (2009)
Repetytorium z onkologii
Published online: 2009-04-20

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Onkologiczne Forum Edukacyjne - pytania, zestaw 13

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 5, No 2 (2009)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

73-81

Published online

2009-04-20

Page views

563

Article views/downloads

2128

Bibliographic record

Onkol. Prak. Klin 2009;5(2):73-81.

Authors

Redakcja OwPK

References (31)
 1. Markowska J. Ginekologia onkologiczna. Wyd. II. : 813-818–894-909.
 2. Nowacki M. Rak jelita grubego. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 155–184, 176.
 3. Urbański K. Terapia konsolidacyjna chorych na raka jajnika. Argumenty za i przeciw. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2007; 3: 298–305.
 4. Łacko A, Krzemieniecki K. Status KRAS molekularnym wskaźnikiem predykcyjnym korzyści z leczenia przeciwciałami monoklonalnymi blokującymi receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu u chorych na raka jelita grubego. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2009; 7: 9–15.
 5. Jassem J. Rak piersi. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 224.
 6. Hoskins WJ, Perez CA. Principles and Practice of Gynecologic Oncology. 4 th ed. : 461–487, 743–822, 823–872, 895–987.
 7. Markowska J, Mądry R. Ginekologia onkologiczna. Wydanie kieszonkowe. 2008: 133–149, 175–205.
 8. Podolak-Dawidziak M. Niedokrwistość. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 423–428.
 9. Krzakowski M. Onkologia kliniczna. 2001: 140–193.
 10. Herman K. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST). In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 405–409.
 11. Popiela T. Rak żołądka. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 116.
 12. Krzakowski M. Nowotwory złośliwe płuca i opłucnej. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 81.
 13. Dziadziuszko R. Leczenie celowane w raku płuca. In: Jassem J, Krzakowski M. ed. Nowotwory złośliwe płuca i opłucnej. , Gdańsk 2008: 133–140.
 14. Stelmach A, Borówka A. Nowotwory układu moczowo-płciowego. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 276–281.
 15. Pawlicki M. Późne i odległe powikłania systemowego leczenia przeciwnowotworowego. In: Krzakowski M. ed. Onkologia Kliniczna. , Warszawa 2006: 613–627.
 16. Chemioterapia jako alternatywna wobec radioterapii metoda leczenia nasieniaka jądra w stopniu II A i IIB: Badanie Spanish Germ Cell Cancer Group. . J. Clin. Oncol. 2009.
 17. Nowacki M. Rak jelita grubego. In: Krzakowski M. ed. Onkologia Kliniczna. , Warszawa 2006: 888–911.
 18. Wełnicka-Jaśkiewicz M. Wykłady PoASCO 2007 i 2008: Nowotwory przewodu pokarmowego.
 19. Krzemieniecki K. Leczenie wspomagające w onkologii. Poznań 2008.
 20. Krzakowski M. Onkologia kliniczna. , Warszawa 2006.
 21. Litwiniuk M. Macierzyństwo u chorych leczonych wcześniej z powodu raka piersi. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2007; 3: 23–27.
 22. Jassem J, Kawecki A. Nowotwory nabłonkowe regionu głowy i szyi. In: Krzakowski M, Kawecki A. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 1–31.
 23. Erbitux — monografia produktu. Wskazania rejestracyjne 2008.
 24. Fijuth J. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 33–65.
 25. Krzakowski M. Nowotwory złośliwe płuca i opłucnej. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 67–89.
 26. Krzakowski M. Leczenie złośliwego międzybłoniaka opłucnej. In: Krzakowski M, Jassem J. ed. Nowotwory złośliwe płuca i opłucnej. , Gdańsk 2008: 159–169.
 27. Grzesiakowska U, Bobek-Bilewicz B. Diagnostyka obrazowa raka płuca i nowotworów opłucnej. In: Jassem J, Krzakowski M. ed. Nowotwory złośliwe płuca i opłucnej. , Gdańsk 2008: 36–46.
 28. Orłowski T. Rak przełyku. In: Krzakowski M. ed. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009: 93–106.
 29. Kawecki A, Krzakowski M. Zaburzenia żołądkowo jelitowe oraz stany zapalne błon śluzowych. In: Krzakowski M, Krzakowski M. ed. Onkologia kliniczna. , Warszawa 2006: 489–514.
 30. Krzakowski M. Onkologia kliniczna. , Warszawa 2006.
 31. Krzakowski M. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. , Warszawa 2009.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl