open access

Vol 7, Supp. A (2011)
Review paper
Published online: 2011-10-14
Get Citation

Lapatynib w leczeniu chorych na raka piersi

Tadeusz Pieńkowski

open access

Vol 7, Supp. A (2011)
REVIEW ARTICLES
Published online: 2011-10-14

Abstract

U chorych na uogólnionego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2 molekularnie ukierunkowane leczenie pierwszego rzutu polega na stosowaniu schematów zawierających trastuzumab. Lapatynib jest małą cząsteczką o aktywności skierowanej przeciwko kinazie tyrozynowej związanej z receptorem HER1 i HER2. W randomizowanym badaniu III fazy u chorych uprzednio leczonych trastuzumabem wykazano aktywność lapatynibu w połączeniu z kapecytabiną. Zastosowanie tego schematu umożliwiło uzyskanie mediany czasu do progresji wynoszącej 8,4 miesiąca [1]. W grupie kontrolnej podawano jedynie kapecytabinę i mediana czasu do progresji wynosiła 4,4 miesiąca. Wydłużenie czasu do progresji uzyskano bez nasilenia toksyczności i pogorszenia parametrów jakości życia [2].
Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, supl. A: A7–A11

Abstract

U chorych na uogólnionego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2 molekularnie ukierunkowane leczenie pierwszego rzutu polega na stosowaniu schematów zawierających trastuzumab. Lapatynib jest małą cząsteczką o aktywności skierowanej przeciwko kinazie tyrozynowej związanej z receptorem HER1 i HER2. W randomizowanym badaniu III fazy u chorych uprzednio leczonych trastuzumabem wykazano aktywność lapatynibu w połączeniu z kapecytabiną. Zastosowanie tego schematu umożliwiło uzyskanie mediany czasu do progresji wynoszącej 8,4 miesiąca [1]. W grupie kontrolnej podawano jedynie kapecytabinę i mediana czasu do progresji wynosiła 4,4 miesiąca. Wydłużenie czasu do progresji uzyskano bez nasilenia toksyczności i pogorszenia parametrów jakości życia [2].
Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, supl. A: A7–A11
Get Citation

Keywords

rak piersi; nadmierna ekspresja receptora HER2; lapatynib

About this article
Title

Lapatynib w leczeniu chorych na raka piersi

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. A (2011)

Article type

Review paper

Pages

7-11

Published online

2011-10-14

Page views

552

Article views/downloads

2955

Keywords

rak piersi
nadmierna ekspresja receptora HER2
lapatynib

Authors

Tadeusz Pieńkowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl