Vol 7, Supp. D (2011)
Review paper
Published online: 2011-12-19
Get Citation

Lapatynib w leczeniu przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi z nadmierną ekspresją lub amplifikacją genu HER2

Renata Duchnowska
Vol 7, Supp. D (2011)
REVIEW ARTICLES
Published online: 2011-12-19

Abstract

Rak piersi z nadmierną ekspresją lub amplifikacją genu HER2 jest związany ze szczególnie wysokim ryzykiem przerzutów do mózgu. Uważa się, że mózgowa lokalizacja przerzutów u chorych z tym podtypem jest uwarunkowana jego swoistymi cechami biologicznymi oraz rodzajem stosowanego leczenia. Obecnie standardowym elementem systemowego leczenia u chorych na HER2-dodatniego raka piersi jest trastuzumab — monoklonalne przeciwciało skierowane przeciw zewnątrzbłonowemu receptorowi HER2 — i lapatynib — drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej hamujący wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe HER2 i EGFR. Trastuzumab pozwala uzyskać spektakularny efekt w odniesieniu do ognisk nowotworu poza ośrodkowym układem nerwowym, ale z powodu dużej masy cząsteczkowej i innych właściwości fizykochemicznych tylko w niewielkim stopniu przenika barierę krew–mózg i w efekcie jest nieskuteczny w zapobieganiu i leczeniu przerzutów do mózgu. Lapatynib ma większą zdolność przenikania bariery krew–mózg, ale jego aktywność w monoterapii w przypadku ustabilizowanych przerzutów w tym narządzie jest ograniczona. Skojarzenie tego leku z kapecytabiną pozwala natomiast uzyskać wyższy odsetek odpowiedzi w tej lokalizacji i stanowi pewien postęp w leczeniu przerzutów do mózgu w przebiegu HER2-dodatniego raka piersi. Niezależnie od tego, problem ten pozostaje nadal wyzwaniem terapeutycznym.
Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, supl. D: D6–D9

Abstract

Rak piersi z nadmierną ekspresją lub amplifikacją genu HER2 jest związany ze szczególnie wysokim ryzykiem przerzutów do mózgu. Uważa się, że mózgowa lokalizacja przerzutów u chorych z tym podtypem jest uwarunkowana jego swoistymi cechami biologicznymi oraz rodzajem stosowanego leczenia. Obecnie standardowym elementem systemowego leczenia u chorych na HER2-dodatniego raka piersi jest trastuzumab — monoklonalne przeciwciało skierowane przeciw zewnątrzbłonowemu receptorowi HER2 — i lapatynib — drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej hamujący wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe HER2 i EGFR. Trastuzumab pozwala uzyskać spektakularny efekt w odniesieniu do ognisk nowotworu poza ośrodkowym układem nerwowym, ale z powodu dużej masy cząsteczkowej i innych właściwości fizykochemicznych tylko w niewielkim stopniu przenika barierę krew–mózg i w efekcie jest nieskuteczny w zapobieganiu i leczeniu przerzutów do mózgu. Lapatynib ma większą zdolność przenikania bariery krew–mózg, ale jego aktywność w monoterapii w przypadku ustabilizowanych przerzutów w tym narządzie jest ograniczona. Skojarzenie tego leku z kapecytabiną pozwala natomiast uzyskać wyższy odsetek odpowiedzi w tej lokalizacji i stanowi pewien postęp w leczeniu przerzutów do mózgu w przebiegu HER2-dodatniego raka piersi. Niezależnie od tego, problem ten pozostaje nadal wyzwaniem terapeutycznym.
Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, supl. D: D6–D9
Get Citation
About this article
Title

Lapatynib w leczeniu przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi z nadmierną ekspresją lub amplifikacją genu HER2

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. D (2011)

Article type

Review paper

Pages

6-9

Published online

2011-12-19

Authors

Renata Duchnowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl