Vol 17, No 6 (2021)
Review paper
Published online: 2021-12-01

open access

Page views 6079
Article views/downloads 403
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Assessment of the quality of life of patients with breast and cervical cancer

Krzysztof Bogdan Manterys1, Magdalena Błażek1
Oncol Clin Pract 2021;17(6):277-284.

Abstract

The location of the tumor and the type of selected treatment are factors that determine the quality of life of patients. The incidence of neoplasms increases every year, with more and more patients successfully undergoing treatment processes but also struggling with the immediate and delayed effects of the disease and the treatment applied. A diagnosis of cancer is a critical situation in everyone’s life, which may disturb their sense of agency, stability, and safety. Cancer significantly affects the lives of both patients and their families, and a diagnosis confirming cancer may disturb the sense of control over one’s own health. According to numerous studies on the quality of life, depending on the location of the neoplasm, the reaction of patients to the course of treatment may have various psychological effects that will have an impact on the process of adaptation to the disease and psychosocial functioning.

Neoplastic disease, depending on its location, may affect the assessment of one’s own body and function in the sexual sphere. The location of the tumor not only causes changes in patients’ bodies and health options related to their physicality but also affects their coping strategies, self-perception, sense of influence on one’s own health, and the quality of social relations.

The objective of this article is to assess the differences in the health-related quality of life among women suffering from breast and cervical cancers.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Wojciechowska U, Didkowska J, Michałek I. Nowotwory złośliwe w roku 2018. Krajowy Rejestr Nowotworów 2018: 8–12.
 2. Słowik A, Jabłoński M, Michałowska-Kaczmarczyk A, et al. Evaluation of quality of life in women with breast cancer, with particular emphasis on sexual satisfaction, future perspectives and body image, depending on the method of surgery. Psychiatria Polska. 2017; 51(5): 871–888.
 3. Puchalska M, Sierko E, Sokół M, et al. Jakość życia chorych na raka piersi poddanych chemioterapii prowadzonej w warunkach szpitalnych. Problemy Pielęgniarstwa. 2011; 19(3): 341–347.
 4. Tuchowska P, Worach-Kardas H, Marcinkowski JT. Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce – główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(2): 166–171.
 5. Pytka D, Spych M. Jakość życia pacjentek po zabiegu Mastektomii. JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE. 2012; 4.
 6. Pacian A, Kulik T, Chruściel P, et al. Psychosocial conditions of quality of life for women during menopause treated for breast cancer. Menopausal Review. 2012; 5: 423–427.
 7. Kędzia W, Zwierko M. Epidemiologia raka szyjki macicy. In: Markowska J (ed. Ginekologia onkologiczna. 2006; 1: 501–512.
 8. Didkowska J. Nowotwory szyjki macicy w Polsce – epidemiologiczny bilans otwarcia i perspektywy. Ginekologia Polska. 2006; 8: 660–666.
 9. Bidzan M, Rudnik A, Peplińska A. Korelaty pomiędzy różnymi obszarami życia kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa w odniesieniu do jakości życia. Psychoonkologia. 2013; 2: 62–70.
 10. Trzebiatowska I. Zaburzenia psychiczne w chorobie nowotworowej. In: De Walden-Gałuszko K, Majkowicz M. ed. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1994: 13–40.
 11. Rzepka K, Nowicki A. Zespół zmęczenia u chorych na raka piersi. Współczesna Onkol. 2010; 14: 321–325.
 12. Religioni U, Czerw A, Deptała A. Patient mental adjustment to selected types of cancer. Psychiatria Polska. 2018; 52(1): 129–141.
 13. Greer S, Morris T, Pettingale KW. Psychological response to breast cancer: effect on outcome. Lancet. 1979; 2(8146): 785–787.
 14. Bujok G, Tombarkiewicz M. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia jako nowy problem kliniczny. Wiadomości Lekarskie. 2005; 58(1): 67–70.
 15. www.who.int/en/.
 16. de Walden-Gałuszko K. Ocena jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia. In: Meyza J. ed. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Centrum Onkologii, Warszawa 1997: 77–82.
 17. Jankau J, Trus-Urbańska M, Renkielska A. Zmiana jakości życia po zabiegu rekonstrukcji piersi. Forum Medycyny Rodzinnej. 2011; 5(5): 414–419.
 18. Stadnicka G, Pawłowska-Muc A, Bańkowska B, et al. Jakość życia kobiet po amputacji piersi. European Journal of Medical Technologies. 2014; 4(5): 8–14.
 19. Michalak A, Krawczyk K, Bocian R, et al. Jakość życia. Ginekologia Praktyczna. 2009; 2: 33–37.
 20. Kozieł P, Lomper M, Uchmanowicz B, et al. Związek akceptacji choroby oraz lęku i depresji z oceną jakości życia pacjentek z chorobą nowotworową gruczołu piersiowego. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2016; 10(1): 28–36.
 21. Huang HY, Tsai WC, Chou WY, et al. Quality of life of breast and cervical cancer survivors. BMC Womens Health. 2017; 17(1): 30.
 22. Villar RR, Fernández SP, Garea CC, et al. Quality of life and anxiety in women with breast cancer before and after treatment. Rev Lat Am Enfermagem. 2017; 25: e2958.
 23. Zielińska-Więczkowska H, Betłakowski J. Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową poddanych chemioterapii. Współczesna Onkol. 2010; 14: 276–280.
 24. Terelak FJ, Krzesicka E, Małkiewicz M. The locus of control and sense of coherence and coping stress strategies at women of cancer patients of breast. Studia Psychologica. 2009: 21–44.
 25. Jagielska B, Poniatowska G, Tałasiewicz K, et al. Powikłania ogólnoustrojowe leczenia hormonalnego chorych na raka gruczołu krokowego i raka piersi. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 2017; 2(1): 256–264.
 26. Stein KD, Jacobsen PB, Hann DM, et al. Impact of hot flashes on quality of life among postmenopausal women being treated for breast cancer. J Pain Symptom Manage. 2000; 19(6): 436–445.
 27. Dorjgochoo T, Gu K, Kallianpur A, et al. Menopausal symptoms among breast cancer patients 6 months after diagnosis: a report from the Shanghai Breast Cancer Survival Study. Menopause. 2009; 16(6): 1205–1212.
 28. Mourits MJ, Böckermann I, de Vries EG, et al. Tamoxifen effects on subjective and psychosexual well-being, in a randomised breast cancer study comparing high-dose and standard-dose chemotherapy. Br J Cancer. 2002; 86(10): 1546–1550.
 29. Zegarski W, Głowacka I, Ostrowska Ż. Ocena jakości życia kobiet po mastektomii na podstawie standardowych kwestionariuszy: QLQ – C30 i QLQ – BR23. Nowotwory. Journal of Oncology. 2010; 60(6): 532–535.
 30. Lopes JV, Bergerot CD, Barbosa LR, et al. Impact of breast cancer and quality of life of women survivors. Rev Bras Enferm. 2018; 71(6): 2916–2921.
 31. Saei Ghare Naz M, Darooneh T, Salmani F, et al. Relationship of Health Locus of Control with Breast Cancer Screening Belief of Iranian Women. Asian Pac J Cancer Prev. 2019; 20(3): 699–703.
 32. Potter S, Thomson HJ, Greenwood RJ, et al. Health-related quality of life assessment after breast reconstruction. Br J Surg. 2009; 96(6): 613–620.
 33. Dian D, Schwenn K, Mylonas I, et al. Quality of life among breast cancer patients undergoing autologous breast reconstruction versus breast conserving therapy. J Cancer Res Clin Oncol. 2007; 133(4): 247–252.
 34. de Walden-Gałuszko K. Ocena jakości życia w onkologii. Nowotwory. 1994; 44(2): 92–97.
 35. Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. In: Ostrowska A. ed. Socjologia Medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. 2009: 137–145.
 36. Elder EE, Brandberg Y, Björklund T, et al. Quality of life and patient satisfaction in breast cancer patients after immediate breast reconstruction: a prospective study. Breast. 2005; 14(3): 201–208.
 37. Elder EE, Brandberg Y, Björklund T, et al. Quality of life and patient satisfaction in breast cancer patients after immediate breast reconstruction: a prospective study. Breast. 2005; 14(3): 201–208.
 38. Cocquyt VF, Blondeel PN, Depypere HT, et al. Better cosmetic results and comparable quality of life after skin-sparing mastectomy and immediate autologous breast reconstruction compared to breast conservative treatment. Br J Plast Surg. 2003; 56(5): 462–470.
 39. Winters ZE, Benson JR, Pusic AL. A systematic review of the clinical evidence to guide treatment recommendations in breast reconstruction based on patient- reported outcome measures and health-related quality of life. Ann Surg. 2010; 252(6): 929–942.
 40. Donovan K, Taliaferro L, Alvarez E, et al. Sexual health in women treated for cervical cancer: Characteristics and correlates. Gynecol Oncol. 2007; 104(2): 428–434.
 41. Arndt V, Merx H, Stürmer T, et al. Age-specific detriments to quality of life among breast cancer patients one year after diagnosis. Eur J Cancer. 2004; 40(5): 673–680.
 42. Watters JM, Yau JC, O'Rourke K, et al. Functional status is well maintained in older women during adjuvant chemotherapy for breast cancer. Ann Oncol. 2003; 14(12): 1744–1750.
 43. Kieszkowska-Grudny A, Rucińska M, Biedrzycka S, et al. Ocena jakości życia w grupie kobiet chorych na raka szyjki macicy po radykalnej radiochemioterapii oraz w grupie kobiet nieleczonych z powodu raka — doniesienie wstępne. Nowotwory. Journal of Oncology. 2012; 62(3): 168–174.
 44. Zhou W, Yang X, Dai Y, et al. Survey of cervical cancer survivors regarding quality of life and sexual function. J Cancer Res Ther. 2016; 12(2): 938–944.
 45. Frumovitz M, Sun CC, Schover LR, et al. Quality of life and sexual functioning in cervical cancer survivors. J Clin Oncol. 2005; 23(30): 7428–7436.
 46. Park SY, Bae DS, Nam JH, et al. Quality of life and sexual problems in disease-free survivors of cervical cancer compared with the general population. Cancer. 2007; 110(12): 2716–2725.
 47. Hopwood P, Fletcher I, Lee A, et al. A body image scale for use with cancer patients. Eur J Cancer. 2001; 37(2): 189–197.
 48. Pieterse QD, Maas CP, ter Kuile MM, et al. An observational longitudinal study to evaluate miction, defecation, and sexual function after radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy for early-stage cervical cancer. Int J Gynecol Cancer. 2006; 16(3): 1119–1129.
 49. Kozaka J. Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika. Psychoonkologia. 2001; 6(1): 13–19.
 50. Dahiya N, Acharya AS, Bachani D, et al. Quality of Life of Patients with Advanced Cervical Cancer before and after Chemoradiotherapy. Asian Pac J Cancer Prev. 2016; 17(7): 3095–3099.
 51. Adamczak M, Chojnacka-Szawłowska G, Juczyński Z. Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. In: De Walden-Gałuszko K. ed. Psychoonkologia. 2000: 23–43.