open access

Vol 14, Supp. A (2018)
Case report
Get Citation

Przypadek pacjentki z czerniakiem w stadium choroby uogólnionej leczonej pembrolizumabem — postępująca odpowiedź na leczenie pomimo krótkotrwałej terapii

Małgorzata Wachowiak
DOI: 10.5603/OCP.2018.0068

open access

Vol 14, Supp. A (2018)
CASE REPORT

Abstract

Immunoterapia jest obecnie główną metodą leczenia chorych na czerniaka w stadium choroby uogólnionej, szczególnie pacjentów bez stwierdzonej mutacji BRAF. Leki, takie jak ipilimumab, niwolumab i pembrolizumab, są inhibitorami punktów kontrolnych układu immunologicznego. Działają na antygen CTLA-4 (ipilimumab) oraz receptor programowanej śmierci komórki PD-1 (niwolumab, pembrolizumab) znajdujący się na powierzchni limfocytów T. Pembrolizumab to pierwsze przeciwciało anty-PD-1, które zostało zarejestrowane w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka. Przedstawiono opis przypadku chorej leczonej pembrolizumabem, z utrzymującą się odpowiedzią na terapię, pomimo przerwania leczenia po 3 podaniach z powodu hepatotoksyczności.

Abstract

Immunoterapia jest obecnie główną metodą leczenia chorych na czerniaka w stadium choroby uogólnionej, szczególnie pacjentów bez stwierdzonej mutacji BRAF. Leki, takie jak ipilimumab, niwolumab i pembrolizumab, są inhibitorami punktów kontrolnych układu immunologicznego. Działają na antygen CTLA-4 (ipilimumab) oraz receptor programowanej śmierci komórki PD-1 (niwolumab, pembrolizumab) znajdujący się na powierzchni limfocytów T. Pembrolizumab to pierwsze przeciwciało anty-PD-1, które zostało zarejestrowane w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka. Przedstawiono opis przypadku chorej leczonej pembrolizumabem, z utrzymującą się odpowiedzią na terapię, pomimo przerwania leczenia po 3 podaniach z powodu hepatotoksyczności.

Get Citation

Keywords

czerniak; immunoterapia; pembrolizumab; działania niepożądane

About this article
Title

Przypadek pacjentki z czerniakiem w stadium choroby uogólnionej leczonej pembrolizumabem — postępująca odpowiedź na leczenie pomimo krótkotrwałej terapii

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 14, Supp. A (2018)

Article type

Case report

Pages

37-41

DOI

10.5603/OCP.2018.0068

Keywords

czerniak
immunoterapia
pembrolizumab
działania niepożądane

Authors

Małgorzata Wachowiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl