open access

Vol 14, Supp. A (2018)
Case report
Get Citation

Rozsiew czerniaka u 77-letniej chorej leczonej pierwotnie z powodu lentigo maligna

Katarzyna Gabalewicz
DOI: 10.5603/OCP.2018.0061

open access

Vol 14, Supp. A (2018)
CASE REPORT

Abstract

Przedstawiono przypadek chorej w podeszłym wieku, u której przed kilkoma laty rozpoznano lentigo maligna, uznawaną za czerniaka in situ. Dwa lata po wycięciu zmiany na skórze pacjentka zauważyła 2-centymetrowe zgrubienie. Usunięto płat powierzchowny lewej ślinianki przyusznej z guzem. W raporcie histopatologicznym opisano przerzut melanoma malignum, a w badaniach obrazowych potwierdzono rozsiew procesu nowotworowego. Pacjentkę zakwalifikowano do leczenia pembrolizumabem. Leczenie trwało od listopada 2016 roku do 18 maja 2018 roku, było dobrze tolerowane. Z powodu progresji choroby zakończono immunoterapię i chorą zakwalifikowano do radioterapii paliatywnej.

Abstract

Przedstawiono przypadek chorej w podeszłym wieku, u której przed kilkoma laty rozpoznano lentigo maligna, uznawaną za czerniaka in situ. Dwa lata po wycięciu zmiany na skórze pacjentka zauważyła 2-centymetrowe zgrubienie. Usunięto płat powierzchowny lewej ślinianki przyusznej z guzem. W raporcie histopatologicznym opisano przerzut melanoma malignum, a w badaniach obrazowych potwierdzono rozsiew procesu nowotworowego. Pacjentkę zakwalifikowano do leczenia pembrolizumabem. Leczenie trwało od listopada 2016 roku do 18 maja 2018 roku, było dobrze tolerowane. Z powodu progresji choroby zakończono immunoterapię i chorą zakwalifikowano do radioterapii paliatywnej.

Get Citation

Keywords

lentigo maligna; czerniak; immunoterapia; pembrolizumab; efekt abskopalny; działania niepożądane immunoterapii

About this article
Title

Rozsiew czerniaka u 77-letniej chorej leczonej pierwotnie z powodu lentigo maligna

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 14, Supp. A (2018)

Article type

Case report

Pages

13-15

DOI

10.5603/OCP.2018.0061

Keywords

lentigo maligna
czerniak
immunoterapia
pembrolizumab
efekt abskopalny
działania niepożądane immunoterapii

Authors

Katarzyna Gabalewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl