Vol 9 (2013): Special issue
SPECIAL ISSUE
Get Citation

Mierzenie efektywności szpitala narzędziami mikroekonomicznymi i ekonometrycznymi

Ewelina Nojszewska
Vol 9 (2013): Special issue
SPECIAL ISSUE

Abstract

Kwestie skuteczności klinicznej poszczególnych procedur medycznych czy kosztów
ponoszonych na uzyskanie określonych skutków klinicznych ze względu na wybór
procedury medycznej wykraczają poza zakres analizy efektywności ekonomicznej
szpitala jako przedsiębiorstwa.

Abstract

Kwestie skuteczności klinicznej poszczególnych procedur medycznych czy kosztów
ponoszonych na uzyskanie określonych skutków klinicznych ze względu na wybór
procedury medycznej wykraczają poza zakres analizy efektywności ekonomicznej
szpitala jako przedsiębiorstwa.
Get Citation
About this article
Title

Mierzenie efektywności szpitala narzędziami mikroekonomicznymi i ekonometrycznymi

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 9 (2013): Special issue

Pages

25

Page views

385

Authors

Ewelina Nojszewska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl