Vol 9 (2013): Special issue
SPECIAL ISSUE
Get Citation

Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi — co nowego w ostatnich latach?

Andrzej Kawecki
Vol 9 (2013): Special issue
SPECIAL ISSUE

Abstract

Dane epidemiologiczne wskazują, że zachorowalność na HPV-zależne raki
ustnej części gardła dynamicznie wzrasta. Zjawisko to, w dużej mierze związane
z zachowaniami seksualnymi, jest najbardziej spektakularne w Stanach
Zjednoczonych, gdzie udział przypadków współistnienia z zakażeniem HPV dotyczy już
około 50%, a nawet więcej, nowo rozpoznawanych raków ustnej części gardła.

Abstract

Dane epidemiologiczne wskazują, że zachorowalność na HPV-zależne raki
ustnej części gardła dynamicznie wzrasta. Zjawisko to, w dużej mierze związane
z zachowaniami seksualnymi, jest najbardziej spektakularne w Stanach
Zjednoczonych, gdzie udział przypadków współistnienia z zakażeniem HPV dotyczy już
około 50%, a nawet więcej, nowo rozpoznawanych raków ustnej części gardła.
Get Citation
About this article
Title

Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi — co nowego w ostatnich latach?

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 9 (2013): Special issue

Pages

18

Authors

Andrzej Kawecki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl