open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Review paper
Get Citation

Powikłania żołądkowo-jelitowe i wątrobowe związane z leczeniem lapatynibem

Aleksandra Łacko

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
REVIEW ARTICLES

Abstract

Lapatynib jest doustnym niskocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozyny (TKI) receptora HER2 (ErbB2) oraz receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu 1 (HER1, ErbB1, EGFR). W badaniach klinicznych II i III fazy wykazano jego skuteczność w leczeniu rozsianego lub zaawansowanego miejscowo raka piersi, ograniczoną wyłącznie do guzów HER2-dodatnich. W obecnie prowadzonym badaniu klinicznym oceniany jest wpływ leczenia uzupełniającego lapatynibem w skojarzeniu z chemioterapią ± trastuzumabem u chorych na wczesnego raka piersi. Leczenie lapatynibem wiąże się z ryzykiem wystąpienia specyficznych dla tej grupy leków działań niepożądanych, wśród których najczęstszym jest biegunka i toksyczności skórne. Ich występowanie może ograniczać możliwość prowadzenia przewlekłego leczenia. Powikłania wątrobowe są rzadkie, ale w niektórych przypadkach mogą zagrażać życiu. Celem tej pracy jest przedstawienie patomechanizmu, częstości występowania oraz postępowania u chorych z powikłaniami ze strony układu pokarmowego leczonych lapatynibem.

Abstract

Lapatynib jest doustnym niskocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozyny (TKI) receptora HER2 (ErbB2) oraz receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu 1 (HER1, ErbB1, EGFR). W badaniach klinicznych II i III fazy wykazano jego skuteczność w leczeniu rozsianego lub zaawansowanego miejscowo raka piersi, ograniczoną wyłącznie do guzów HER2-dodatnich. W obecnie prowadzonym badaniu klinicznym oceniany jest wpływ leczenia uzupełniającego lapatynibem w skojarzeniu z chemioterapią ± trastuzumabem u chorych na wczesnego raka piersi. Leczenie lapatynibem wiąże się z ryzykiem wystąpienia specyficznych dla tej grupy leków działań niepożądanych, wśród których najczęstszym jest biegunka i toksyczności skórne. Ich występowanie może ograniczać możliwość prowadzenia przewlekłego leczenia. Powikłania wątrobowe są rzadkie, ale w niektórych przypadkach mogą zagrażać życiu. Celem tej pracy jest przedstawienie patomechanizmu, częstości występowania oraz postępowania u chorych z powikłaniami ze strony układu pokarmowego leczonych lapatynibem.
Get Citation

Keywords

toksyczność; powikłania żołądkowo-jelitowe; powikłania wątrobowe; lapatynib

About this article
Title

Powikłania żołądkowo-jelitowe i wątrobowe związane z leczeniem lapatynibem

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Review paper

Pages

1-5

Keywords

toksyczność
powikłania żołądkowo-jelitowe
powikłania wątrobowe
lapatynib

Authors

Aleksandra Łacko

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl