Reviewers 2018


Andrzej Cichocki Poland
Sylwia Dębska-Szmich Poland
Renata Duchnowska Poland
Jacek Jassem Poland
Ewa Kalinka-Warzocha Poland
Andrzej Kawecki Poland
Dariusz M. Kowalski Poland
Paweł Krawczyk Poland
Maciej Krzakowski Poland
Maria Litwiniuk Poland
Włodzimierz Olszewski Poland
Maria Podolak-Dawidziak Poland
Piotr Potemski Poland
Joanna Ewa Połowinczak-Przybyłek Poland
Piotr Rutkowski Poland
Janusz Siedlecki Poland
Ewa Sierko Poland
Rafał Suwiński Poland
Jan Walewski Poland
Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Poland
Marek Z. Wojtukiewicz Poland
Dariusz Wołowiec Poland
Piotr Wysocki Poland

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl