Journal Homepage Image

Principal Contact

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

ul. Roentgena 5

02-781 Warszawa


Phone: (22) 546 21 69
Fax: (22) 546 21 69
Email: Maciej.Krzakowski@pib-nio.pl

Support Contact

Aleksandra Cielecka
Phone: 607 120 410
Email: ocp.journals@viamedica.pl