Vol 53, No 5 (2003)

Date published: —

Table of Contents

open access

Invited review

Selected aspects of soft tissue sarcoma

H. Suit, M. Harisinghani, T. DeLaney

DOI: 10.5603/njo.53363
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):502.
Original papers

Frame-based and frameless stereotactic radiosurgery for intracranial and extracranial tumors

Z. Petrovich, - Cheng Yu

DOI: 10.5603/njo.53364
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):508.

Postoperative irradiation for adult patients with intracranial meningiomas

B. Gliński, T. Szpytma, J. Nowak-Sadzikowska, T. Dąbrowski, A. Lizak

DOI: 10.5603/njo.53365
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):517.

Is the polymorphism in the promoter region of CYP17 gene a risk factor for prostate cancer in Polish population?

M. Gos, M. Sadowska, M. Grzegrzółka, T. Demkow, P. Janik

DOI: 10.5603/njo.53366
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):521.

The activity of 5'deiodinase type I is remarkably increased in breast cancer

M. Dębski, A. Nauman, E. Towpik, W. Olszewski, J. Nauman

DOI: 10.5603/njo.53367
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):526.

The results of the TLD postal dosimetry audits in radiotherapy centres in Poland (period 1991-2001)

W. Bulski, B. Gwiazdowska, M. Kania, J. Rostkowska

DOI: 10.5603/njo.53368
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):531.
Review article

Current management of patients with gastrointestinal stromal tumors (GIST)

W. Ruka, P. Rutkowski, A. Szawłowski, Z. Nowecki, A. Nasierowska-Guttmejer, U. Grzesiakowska

DOI: 10.5603/njo.53369
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):537.
Radiotherapy techniques

Dynamic radiosurgery - new possibilities in stereotactic radiotherapy

K. Ślosarek, A. Rembielak, B. Maciejewski

DOI: 10.5603/njo.53370
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):546.
Recommendations of the Polish Union of Oncology

Head and neck epithelial neoplasms

J. Jassem, A. Kawecki (ed. )

DOI: 10.5603/njo.53371
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):552.
Letter to the Editor

In addition to: "Diagnosis and treatment of breast cancer. Recommendations of the Polish Union of Oncology" (Nowotwory J Oncol 2003; 53: 300-324)

M. Krzakowski, J. Jassem, T. Pieńkowski, E. Wesołowska

DOI: 10.5603/njo.v53i5.53372
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):570.
Reports

Reports

DOI: 10.5603/njo.53373
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):572.
Sprawozdania

Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji "Uzupełniające leczenie wczesnego raka piersi"

M. Wełnicka-Jaśkiewicz

DOI: 10.5603/njo.53374
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):572.

Sprawozdanie z Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Radioterapii Dziecięcej

E. Korab-Chrzanowska, A. Skowrońska-Gardas

DOI: 10.5603/njo.53375
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):576.
Book reviews

"Human Molecular Genetics" (Peter Sudbery)

J. Steffen

DOI: 10.5603/njo.53376
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):578.

"Poradnik dyżuranta" (eds. Monika Maciejewska, Adam Torbicki)

M. Symonides

DOI: 10.5603/njo.53377
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):579.

"Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej" (Mirko D. Grmek)

H. Gaertner

DOI: 10.5603/njo.53379
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):582.

"Udział Oddziału Chirurgicznego w organizowaniu i rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii" (Czesław Wojnerowicz)

- Edward Towpik

DOI: 10.5603/njo.53380
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):583.
Current events in Polish oncology

Current events in Polish oncology

DOI: 10.5603/njo.53381
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):584.
Kronika

100-lecie przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie

M. Marciniak

DOI: 10.5603/njo.53382
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):584.
Announcements

Announcements

DOI: 10.5603/njo.53383
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):588.
Journal Club

Journal Club

DOI: 10.5603/njo.53384
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):591.
Bookshelf

Bookshelf

DOI: 10.5603/njo.53385
Nowotwory. Journal of Oncology 2003;53(5):598.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl