Vol 56, No 5 (2006)

Date published: —

Table of Contents

open access

Invited article

Graves’ disease with special reference to radiation therapy

M. H. Seegenschmiedt, R. Heyd, J. Esser, R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):505.
Original papers

Evaluation of serum cytokine levels in the follow-up of patients with soft tissue sarcomas

J. Kamińska, M. Kowalska, B. Kotowicz, M. Fuksiewicz, P. Rutkowski, W. Ruka

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):513.

Metastatic soft tissue sarcomas in children - a remaining challenge for paediatric oncology. A retrospective multicenter study from the Polish Pediatric Solid Tumors’ Group

B. Kazanowska, A. Reich, G. Wróbel, A. Balcerska, J. Bodalski, A. Dłużniewska, E. Drożyńska, K. Kątski, J. Kowalczyk, A. Kurylak, M. Matysiak, J. Peregud-Pogorzelski, M. Rychłowska, B. Sopyło, D. Stencel, B. Szewczyk, J. Wachowiak, M. Wieczorek, W. Woźniak, M. Wysocki, A. Chybicka

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):517.

Markers of bone formation and resorption in patients with mixed subtype osteosarcoma

J. Gajewska, J. Ambroszkiewicz, T. Klepacka, M. Rychłowska-Pruszyńska, T. Laskowska-Klita

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):525.
Artykuły na zaproszenie Redakcji

Choroba Graves’a ze szczególnym uwzględnieniem roli radioterapii

M. H. Seegenschmiedt, R. Heyd, J. Esser, R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):537.
Artykuły oryginalne

Przydatność oznaczania stężeń cytokin w monitorowaniu leczenia chorych na mięsaki tkanek miękkich

J. Kamińska, M. Kowalska, B. Kotowicz, M. Fuksiewicz, P. Rutkowski, W. Ruka

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):551.

Rozsiana postać mięsaków tkanek miękkich u dzieci - wyzwanie dla onkologii pediatrycznej. Wieloośrodkowa analiza retrospektywna Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych

B. Kazanowska, A. Reich, G. Wróbel, A. Balcerska, W. Balwierz, J. Bodalski, A. Dłużniewska, E. Drożyńska, K. Kątski, J. Kowalczyk, A. Kurylak, M. Matysiak, J. Peregud-Pogorzelski, M. Rychłowska, B. Sopyło, D. Stencel, B. Szewczyk, J. Wachowiak, M. Wieczorek, W. Woźniak, M. Wysocki, A. Chybicka

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):555.

Wartość rokownicza markerów kościotworzenia i resorpcji kości u pacjentów z mięsakiem kościopochodnym

J. Gajewska, J. Ambroszkiewicz, T. Klepacka, M. Rychłowska-Pruszyńska, T. Laskowska-Klita

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):563.
Review article

Chromosomal abnormalities in diagnostics of ovarian cance

A. Gnyś, M. Srebniak, A. Tomaszewska

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):575.
Recommendations

Polish diagnostic and therapeuthical recommendations for neuroendocrine tumors of the digestive system

Kos-Kudła (red. ) J. Ćwikła, B. Jarząb, K. Jeziorski, L. Królicki, M. Krzakowski, A. Nasierowska-Guttmejer, G. Rydzewska, J. Stachura, A. Szawłowski 584

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):584.
Sources to the history of oncology

My memories of the first period of the Oncological Center in Lodz

D. Gajl

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):590.
Cancer lexicon

Glossary of terms in applied radiobiology - part I

A. Gasińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):595.
Oncology in the Internet
In memoriam

Professor Zygmunt Paszko - in memoriam

E. Skasko

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):613.

Prof. Adam Michałowski - in memoriam

B. Maciejewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):615.

Dr. Maria Wróblowa - in memoriam

J. Dziukowa

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):617.
Reports

Reports

J. Piekarski

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):618.
Books reviews

„Z Janówki w świat. Wspomnienia 1925-1995” (Mieczysław Chorąży)

H. Gaertner

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):621.

„Wiktor Bross chirurg i uczony” (Ryszard Rafał Kacała)

H. Gaertner

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):623.
Current events in Polish oncology

Current events in Polish oncology

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):625.
Kronika

Sympozjum Gliwice - Houston

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):625.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):627.
Announcements

Announcements

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):631.
Komunikaty

57 Szkoła PTOK „Podstawy onkologii klinicznej”

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):631.

„Perspectives in Central Nervous System Malignancies III”

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):632.

V Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi”

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):632.

Szóste „Spotkanie po ASCO”

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(5):633.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl