Vol 57, No 3 (2007)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Stan obecny i perspektywy rozwoju pozytonowej emisyjnej tomografii w Polsce

B. Małkowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):249.
Artykuły oryginalne

Stężenia sIL-2Rα, sTNF RI i sTNF RII w surowicy krwi chorych na chłoniaka Hodgkina

M. Kowalska, J. Kamińska, M. Fuksiewicz, B. Kotowicz, A. Siedlecka, J. Tajer, J. Walewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):261.

Ekspresja galektyny-3 w zmianach guzowatych tarczycy, w materiale własnym

K. Kaliszewski, M. Rzeszutko, T. Łukieńczuk

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):267.

Program mitomycyna, ifosfamid, cisplatyna (MIC) – jego zastosowanie u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu zaawansowania IIIB i IV

R. Ramlau, Ł. Spychalski, J. Kuczek, E. Marcinkowska-Kania

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):273.

Miejscowe wycięcie nowotworów odbytnicy (LE) – alternatywa dla rozległych operacji brzusznych (LAR, APR)

J. Śmigielski, P. Ziemniak, M. Hedayati1, K. Janowski, K. Kołomecki, A. Dziki

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):279.

Analiza występowania ropni po splenektomii wykonanej w trakcie operacji z powodu raka żołądka i raka połączenia przełykowo-żołądkowego

M. Szpakowski, A. Szawłowski, T. Olesiński, M. Talarek, D. Król, J. Albiński, P. Saramak, K. Jeziorski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):285.
Krótkie doniesienia

Radioterapia wielosegmentowa jako alternatywa dla radioterapii konformalnej 3D ze szczególnym uwzględnieniem pól stycznych do raka piersi

A. Gulyban, P. Kovacs, R. Farkas, Z. Sebestyen, K. Derczy, K. Hideghety, O. Esik

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):291.
Opis przypadku

Przypadek obustronnego synchronicznego raka piersi u mężczyzny

B. Hofman, D. Jajtner, D. Mańka, E. Chudyba, T. Leśniak

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):298.
Artykuły przeglądowe

Postępy w onkologii w ocenie ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

P. Różanowski, P. Basta, J. Pawlęga

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):303.
Rekomendacje

Zalecenia postępowania w zakresie biopsji mammotomicznej

K. Herman, J. Baron, P. Bednarski, J. Haduch, J. Hoffman, J. Jaśkiewicz, P. Kasprzak, A. Komorowski, R. Laskowski, E. Łuczyńska, Z. Mentrak, J. Mituś, P. Murawa, A. Nowak, J. Nowicki, I. Pawłowska-Stojčev, G. Pietrzyk, T. J. Popiela, W. Polkowski, J. Ryś, P. Skotnicki, J. Słuszniak, A. Stanisławek, A. Stelmach, Z. Stoičev, A. Szawłowski, B. Szynglarewicz, E. Śrutek, E. Towpik, A. Urbaniak, K. Wardzyńska, E. Wesołowska, P. Wieczorek, G. Wilk, J. Włoch

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):319.
Historia medycyny

Propozycje leczenia radem w 1903 roku

R. F. Mould, F. S. Litten, G. Bruggmoser, J. N. Aronowitz

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):323.
Varia

Prawa pacjenta

K. Wroński

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):326.
Onkologia w Internecie

Serwis multimedialny American Society of Clinical Oncology

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):333.
List do Redakcji

Ars curandi – refleksja nad sztuką leczenia

W. Chmielarczyk, B. Lindner

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):337.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego w Szczawnicy „Postępy w diagnostyce nowotworów piersi”

P. Skotnicki, E. Łuczyńska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):338.
Ocena książek

„Biologia molekularna bakterii” (red. Jadwiga Baj i Zdzisław Markiewicz)

A. Fabisiewicz

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):339.

„Wspomnienia onkologa. Porażki i sukcesy” (Marek Pawlicki)

B. Czerska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):341.
Kronika

Uroczyste obchody 75 rocznicy otwarcia Instytutu Radowego

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):345.

Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):347.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):349.
Komunikaty

IV Usteckie Dni Onkologiczne

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):354.

9th World Congress of Psycho-Oncology

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):354.

ECCO 14: the European Cancer Conference

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):354.

63. Szkoła PTOK

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):354.

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):355.

49th ASTRO Annual Meeting

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):355.

Geriatric Oncology: Cancer in the Elderly

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):355.

64. Szkoła PTOK „Podstawy onkologii klinicznej”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):356.

II Białowieskie Sympozjum „Diagnostyka i leczenie raka płuca”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):356.

EBCC-6: 6th European Breast Cancer Conference

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):357.

5th World Conference on Breast Cancer

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):357.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl