Vol 58, No 4 (2008)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji
Artykuły oryginalne

Ocena jakości radioterapii w oparciu o analizę obrazów portalowych

G. Woźniak, L. Miszczyk, L. Hawrylewicz

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):316.

Epilacja owłosionej skóry głowy po profilaktycznym napromienianiu mózgowia

M. Gawkowska-Suwińska, D. Syguła, R. Suwiński, A. Zajusz

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):326.

Ocena wartości rokowniczej wybranych kryteriów mikroskopowych w rdzeniastym raku piersi

A. Stelmach, J. Ryś, W. M. Wysocki, E. Łuczyńska, M. Pogodziński

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):331.

Zachorowania na nowotwory u pacjentów zakażonych HIV z regionu łódzkiego

E. Jabłonowska, E. Małolepsza, M. Klimczak-Kapszewicz, M. Wieczorek, A. Michalski, J. Kuydowicz, M. Strycharz

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):337.
Krótkie doniesienie

Endoskopia kapsułkowa – wady i zalety

C. Tonus, G. Neupert, - H-J Glaser, K. Stienecker

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):343.
Opis przypadków
Artykuł przeglądowy

Leczenie antyangiogenne chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

E. Sierko, M. Z. Wojtukiewicz

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):349.
Historia medycyny
Materiały do historii onkologii w Polsce
Wspomnienie

Wspomnienie o dr. Krzysztofie Janie Michejdzie

M. Chorąży

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):369.
Varia

Postępowanie lekarza w przypadku stwierdzenia zgonu pacjenta

K. Wroński, J. Cywiński, J. Okraszewski, R. Bocian

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):371.
Onkologia w Internecie
Sprawozdania

Sprawozdanie ze stypendium Europejskiego Towarzystwa Mastologii

A. Kołacińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):382.
Ocena książki
Kronika
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):391.
Komunikaty

 

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):396.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl