Vol 58, No 4 (2008)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Brachyterapia endorektalna z użyciem źródła o wysokiej mocy dawki: leczenie neoadiuwantowe operacyjnego raka odbytnicy

T. Vuong, S. Devic, E. Podgorsak

DOI: 10.5603/njo.52386
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):308.
Artykuły oryginalne

Ocena jakości radioterapii w oparciu o analizę obrazów portalowych

G. Woźniak, L. Miszczyk, L. Hawrylewicz

DOI: 10.5603/njo.52387
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):316.

Epilacja owłosionej skóry głowy po profilaktycznym napromienianiu mózgowia

M. Gawkowska-Suwińska, D. Syguła, R. Suwiński, A. Zajusz

DOI: 10.5603/njo.52388
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):326.

Ocena wartości rokowniczej wybranych kryteriów mikroskopowych w rdzeniastym raku piersi

A. Stelmach, J. Ryś, W. M. Wysocki, E. Łuczyńska, M. Pogodziński

DOI: 10.5603/njo.52389
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):331.

Zachorowania na nowotwory u pacjentów zakażonych HIV z regionu łódzkiego

E. Jabłonowska, E. Małolepsza, M. Klimczak-Kapszewicz, M. Wieczorek, A. Michalski, J. Kuydowicz, M. Strycharz

DOI: 10.5603/njo.52390
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):337.
Krótkie doniesienie

Endoskopia kapsułkowa – wady i zalety

C. Tonus, G. Neupert, - H-J Glaser, K. Stienecker

DOI: 10.5603/njo.52391
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):343.
Opis przypadków

Skuteczność winorelbiny u chorego na opornego chłoniaka z komórek płaszcza – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

M. Z. Wojtukiewicz, Z. Sawicki, P. Tokajuk

DOI: 10.5603/njo.52392
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):345.
Artykuł przeglądowy

Leczenie antyangiogenne chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

E. Sierko, M. Z. Wojtukiewicz

DOI: 10.5603/njo.52393
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):349.
Historia medycyny

„Okno Wanadowe”. Zasługi Josepha i Jamesa Flannery dla amerykańskiego przemysłu stalowego i radowego

J. O. Lubenau, R. F. Mould

DOI: 10.5603/njo.52394
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):358.
Materiały do historii onkologii w Polsce

Pierwsze przypadki rekonstrukcji piersi w Instytucie Onkologii w Warszawie

A. Kułakowski

DOI: 10.5603/njo.52395
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):364.
Wspomnienie

Wspomnienie o dr. Krzysztofie Janie Michejdzie

M. Chorąży

DOI: 10.5603/njo.52396
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):369.
Varia

Postępowanie lekarza w przypadku stwierdzenia zgonu pacjenta

K. Wroński, J. Cywiński, J. Okraszewski, R. Bocian

DOI: 10.5603/njo.52397
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):371.
Onkologia w Internecie

Wprowadzenie do analizy i interpretacji zdjęć mammograficznych online

A. Komorowski

DOI: 10.5603/njo.52398
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):377.
Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji „Plastic and Reconstructive Surgery of the Breast”

K. Czerniawski

DOI: 10.5603/njo.52399
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):380.

Sprawozdanie ze stypendium Europejskiego Towarzystwa Mastologii

A. Kołacińska

DOI: 10.5603/njo.52400
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):382.
Ocena książki

„Populacyjne programy przesiewowe w onkologii” (Joanna Didkowska i Urszula Wojciechowska)

P. Knapp

DOI: 10.5603/njo.52401
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):384.
Kronika

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

A. Paplińska

DOI: 10.5603/njo.52402
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):386.

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

DOI: 10.5603/njo.52403
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):387.

Nagrody Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2007

DOI: 10.5603/njo.52404
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):388.

Sukcesy naszych młodych lekarzy podczas tegorocznego kongresu ASCO w Chicago

J. Jassem

DOI: 10.5603/njo.52405
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):389.

Debata „Onkologia na Podlasiu” B. Czerska!--{PS..1}-- >

DOI: 10.5603/njo.52406
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):389.
Journal Club

Journal Club

DOI: 10.5603/njo.52407
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):391.
Komunikaty

 

DOI: 10.5603/njo.52408
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(4):396.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl