Vol 60, No 6 (2010)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

Onkologia teragnostyczna – integracja chirurgii, radioterapii i chemioterapii

B. Maciejewski, M. Krzakowski, B. Bobek-Billewicz

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):509.

Leczenie dzieci chorych na nowotwory złośliwe radioizotopami: doświadczenia w Wielkiej Brytanii

N. L. Fersht, K. Sullivan, M. N. Gaze

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):517.
Artykuły oryginalne

Rak z komórek Merkla - analiza 13 przypadków

M. Rogowska, M. Reinfuss, P. Blecharz, P. Brandys, M. Hetnał, T. Walasek

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):527.

Ocena jakości życia kobiet po mastektomii na podstawie standardowych kwestionariuszy: QLQ-C30 i QLQ-BR23

W. Zegarski, I. Głowacka, Ż. Ostrowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):532.
Artykuły przeglądowe

Kardiotoksyczność leczenia onkologicznego

B. Młot, P. Rzepecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):536.

Rak z komórek Merkla, ze szczególnym uwzględnieniem chorych leczonych immunosupresyjnie

M. Głombiowska, B. Imko-Walczuk, J. Jaśkiewicz, W. Biernat, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, W. Placek

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):554.
Varia

Pięćdziesięciolecie wynalezienia lasera

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):560.

Onkologia wspierana nowymi technologiami

A. Kułakowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):562.
Historia medycyny

Publikacje braci Curie o piezoelektryczności

F. A. Duck

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):565.
List do Redakcji

Fryderyk Teodor Oehme Travel Grant

A. Costa, J. Kużdżał, W. Wysocki, A. Komorowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):572.

Odpowiedź

E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):573.
Onkologia w Internecie

Strona internetowa Melanoma Institute Australia

A. Komorowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):575.
Sprawozdania

VII Usteckie Dni Onkologiczne

Z. Stojcev

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):578.

Sprawozdanie z konferencji „Rak piersi u młodych kobiet” w Bernie

A. Szubert

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):579.
Kronika
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(6):582.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl