Vol 66, No 2 (2016)

Date published: 2016-06-03

Table of Contents

open access

Original articles

Mixed variant of mucinous breast cancer seen in the Oncology Centre in Krakow: clinical characteristics and treatment results in patients treated 1975–2005

Piotr Skotnicki, Łukasz Strzępek, Beata Sas-Korczyńska, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Anna Patla

DOI: 10.5603/NJO.2016.0018
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):97-102.

The impact of changes in ASCO-CAP recommendations on the FISH-based assessment of the HER2 gene status in the qualification of breast cancer patients for HER2-targeted therapy

Urszula Piekarska, Agnieszka Chudy, Aneta Wojnowska, Katarzyna Olszewska, Magdalena Grabowska-Kierył, Joanna Owczarek, Wojciech Olszewski, Michał Ł. Szafron, Barbara Pieńkowska-Grela

DOI: 10.5603/NJO.2016.0020
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):109-117.

Results for advanced melanoma therapy with vemurafenib in a Polish drug programme

Joanna Stępniak, Katarzyna Kozak, Tomasz Świtaj, Marek Ziobro, Ewa Kalinka-Warzocha, Marek Wojtukiewicz, Elżbieta Nowara, Hanna Koseła-Paterczyk, Małgorzata Mroczek, Piotr Skalij, Beata Jagielska, Sławomir Falkowski, Anna Klimczak, Paweł Rogala, Milena Szacht, Iwona Ługowska, Piotr Rutkowski

DOI: 10.5603/NJO.2016.0021
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):118-126.
Review articles

Biological aspects of anticancer therapy with platinum drugs: interactions with cytochrome c

Urszula Śliwińska-Hill, Marta Szumełda

DOI: 10.5603/NJO.2016.0023
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):136-150.

Alterations in metabolism and metabolic enzyme function and carcinogenesis

Elżbieta Sarnowska, Marcin Leszczyński, Ewelina Macech-Klicka, Małgorzata Stachowiak, Janusz A. Siedlecki

DOI: 10.5603/NJO.2016.0024
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):151-159.

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a marker of acute renal failure in cancer patients treated with cisplatin

Dawid Szumilas, Jerzy Wojnar, Jerzy Chudek

DOI: 10.5603/NJO.2016.0025
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):160-166.
Preliminary report

Initial experiences of the use of electrochemotherapy in the treatment of skin metastases

Mateusz Wichtowski, Dawid Murawa, Maria Litwiniuk, Joanna Kufel-Grabowska, Artur Bocian, Wojciech Witkiewicz

DOI: 10.5603/NJO.2016.0022
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):127-135.
PhD theses
Oncological debates
Reports

IV Zimowe Forum Onkologiczne w Zakopanem

Jakub Kenig, Jerzy Władysław Mituś

DOI: 10.5603/NJO.2016.0028
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):177-178.

II Warszawska Konferencja Onkologiczna

Nowotwory Journal of Oncology

DOI: 10.5603/NJO.2016.0029
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):179-181.
Books received

„Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 roku” Joanna Didkowska i Urszula Wojciechowska

Edward Towpik

DOI: 10.5603/NJO.2016.0030
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):182.
Current events in Polish oncology
Journal Club

Journal Club

Anna Kowalczyk, Ewa Szutowicz-Zielińska, Anna Wrona, Krzysztof Konopa

DOI: 10.5603/NJO.2016.0032
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):184-189.
Announcements

Komunikaty

DOI: 10.5603/NJO.2016.0033
Nowotwory. Journal of Oncology 2016;66(2):190-191.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl