Vol 62, No 1 (2012)

Date published: 2012-03-29

Flipbook

Journal in flipbook form is only available for doctors. If you are a doctor go to profile edit and choose apropriate profession.

Table of Contents

open access

Chirurgiczne leczenie przerzutów raka jelita grubego do wątroby — doświadczenia własne

Marcin Zeman, Mariusz Kryj, Marek Czarnecki, Maciej Wideł, Andrzej Chmielarz, Mirosław Strączyński, Jerzy Wydmański, Grażyna Czenczek, Ewa Chmielik

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):5-9.

Leczenie promieniami chorych na raka trzustki — doświadczenia własne

Leszek Miszczyk

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):10-17.

Nudności i wymioty indukowane leczeniem przeciwnowotworowym — obecne zalecenia

Renata Zaucha

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):27-33.

Rak piersi od starożytności do współczesności

Jan Berner

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):42-48.

„Biała Księga” zwalczania raka piersi i raka jelita grubego

Adam Kozierkiewicz, Jacek Jassem

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):56-60.

Jubileuszowe X „Spotkanie po ASCO” 2011

Barbara Radecka

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):61-69.

Serwis JournalWatch

Wojciech M. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):70-72.

Journal Club

Anna Kowalczyk, Ewa Szutowicz-Zielińska, Anna Wrona, Krzysztof Konopa

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):76-81.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl