Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475 Głos w dyskusji

Forum dyskusyjne • Discussion forum

 

 

Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475
Głos w dyskusji

 

Andrzej Kajetan Wróblewski1

 

Invited commentary

 

 

Profesor Edward Towpik wykonał imponującą pracę, przeglądając systematycznie literaturę w celu sporządzenia przeglądu artykułów na temat Journal Impact Factor, bezsensownego wskaźnika narzucanego naukowcom przez biurokratów.

Zamieszczona w artykule lista jest długa, choć obejmuje tylko część literatury na ten temat. Dla przykładu podam, że z moich licznych wypowiedzi na ten temat wymieniony jest tylko list do Gazety Wyborczej, przedrukowany w Nowotworach (pozycja 4. w bibliografii). Nie zostały wspomniane moje artykuły: 1) Ostrożnie z tym współczynnikiem. Forum Akademickie 1998, nr 7–8; 2) Apeluję o rozsądek. Forum Akademickie 2002, nr 3, s. 28–30; 3) Bibliometryczna trylogia. Zagadnienia Naukoznawstwa, 2002, nr 1–2, s. 7–29; 4) A commentary on misuses of the impact factor. Arch Immunol Ther Exp 2008; 56, s. 355– 556); 5) Nowe prace Syzyfa. PAUza Akademicka 2015, nr 282.

Wymieniam te artykuły, żeby podać odnośniki dla tych czytelników, którzy być może zechcą zajrzeć do tych tekstów. Podałem tam (w artykulach 2–4) m.in. proste, graficzne uzasadnienie tego, że potoczne wyobrażenia o znaczeniu JIF są niezgodne z prawdą. Mój diagram był od tego czasu parokrotnie przedrukowywany przez innych autorów. W artykule 5. podałem przekonywające argumenty, że JIF czasopisma ma niewiele wspólnego z liczbą cytowań większości drukowanych tam prac. Łatwo można bowiem udowodnić, że znaczna część artykułów w czasopiśmie o wysokim JIF ma mniej cytowań niż artykuły w czasopiśmie kilka razy mniejszym!

Mam nadzieję, że zmasowany wysiłek nas wszystkich, którzy kierujemy się rozsądkiem zrozumieniem, końcu doprowadzi do sukcesu impact factor znajdzie się magazynie osobliwości.

 

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności

dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 1986–89

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 1989–93

przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN (od 1976)

doktor honoris causa Uniwersytetów w: Siegen, Chapman, Glasgow i Politechniki Warszawskiej

e-mail: Andrzej-Kajetan.Wroblewski@fuw.edu.pl


1 Prof. Andrzej K. Wróblewski wprowadził w Polsce termin „lista filadelfijska” — lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute of Scientific Information (ISI), zawierająca tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Termin ten (niestosowany w innych krajach) często jest błędnie używany dla określenia listy czasopism, które mają obliczony impact factor (IF).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl