Kronika | Current events in Polish oncology

Kronika • Current events in Polish oncology

 

 

Profesor Jan Skołyszewski honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

 

30 marca 2015 roku w Centrum Onkologii — Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Pan Profesor Jan Skołyszewski otrzymał dyplom potwierdzający Jego honorowe członkostwo w Polskim Towarzystwie Radioterapii Onkologicznej. Wręczenia wyróżnienia dokonał Prezes Towarzystwa Profesor Krzysztof Składowski w obecności przedstawicieli Zarządu: dr. med. Tomasza Rutkowskiego oraz prof. CO-I dr hab. med. Beaty Sas-Korczyńskiej.

W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy Oddziałów Centrum Onkologii — Instytutu w Krakowie i Gliwicach — prof. dr hab. med. Jerzy Jakubowicz i prof. dr hab. med. Bogusław Maciejewski oraz licznie zgromadzeni uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Profesora. Profesor Marian Reinfuss w wygłoszonej laudacji przypomniał osiągnięcia Profesora Jana Skołyszewskiego jako lekarza, naukowca, wieloletniego Dyrektora Oddziału COI w Krakowie oraz współzałożyciela i pierwszego prezesa PTRO. Prezes PTRO odczytał przysłany przez krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej prof. Rafała Dziadziuszkę list, w którym gratulował wyróżnienia i wskazywał na rolę profesora Jana Skołyszewskiego w rozwoju polskiej radioterapii. Na zakończenie były liczne gratulacje ze strony uczestników uroczystości.

 

Prof. Jan Skołyszewski, prof. Krzysztof Składowski

 

Prof. dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska

członek Zarządu PTRO

 

 

III Konferencja Nowotworów„Debaty onkologiczne”

 

Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal of Oncology weszła w ostatnich latach na stałe do kalendarza znaczących i cenionych spotkań polskiego środowiska onkologów; jej niezmienny termin — początek kwietnia — nie koliduje z innymi ważnymi wydarzeniami i pozwala na zaplanowanie udziału z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pod postacią „debat oksfordzkich” (this house believes...) omawiane są istotne i zarazem kontrowersyjne zagadnienia, a przeciwstawne poglądy przedstawiają osoby o uznanym i niezaprzeczalnym autorytecie. W tym roku obok stałych, zaprawionych w „Debatach” adwersarzy pojawiły sie nowe twarze. Wszyscy potraktowali swój udział z należną powagą, wystąpienia były doskonale przygotowane merytorycznie, a zarazem — co mieści się w konwencji — niepozbawione elementów dramaturgii i szczypty humoru. Dodatkową atrakcją dla słuchaczy jest możliwość wyrażenia swojej opinii przed „starciem” — i po nim, co pozwala ocenić też siłę perswazji i polemiczną werwę dyskutantów.

 

Prof. Jacek Fijuth zmierza na „ring”

 

„narożnikach” szykują się: prof. Renata Duchnowska i prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, za chwilę arbiter — prof. Maciej Krzakowski — da znak do rozpoczęcia starcia

 

W „Debatach” obok tematów czysto medycznych pojawiają się zagadnienia o charakterze ogólnym: w tym roku spierano się o potrzebę (lub bezzasadność) funkcjonowania konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz o to, czy habilitacja jest w Polsce przeżytkiem.

 

Debata: prof. Marek Bębenek — prof. Piotr Potemski, arbitrem jest prof. Lucjan Wyrwicz

 

Rosnąca ranga Konferencji Nowotworów i uczestnictwo czołówki onkologów sprzyjają zwoływaniu podczas jej trwania ważnych zgromadzeń. W tym roku były to: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, doroczne Walne Zebranie PTO, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Rada Naukowa Akademii Czerniaka, a w przeddzień — ogólnopolska debata nad przyszłością Cancer Planu.

Przyszłoroczna, IV Konferencja Nowotworów „Debaty onkologiczne”, odbędzie się 8 i 9 kwietnia. Prosimy o zaznaczenie tych dni w swoim kalendarzu już dziś.

 

Redakcja

Nowotwory Journal of Oncology

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl