Książki nadesłane | Books received

Książki nadesłane • Books received

 

 

„Trzydzieści lat minęło...”

 

Andrzej Kułakowski, Edward Towpik

 

Warszawa: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej;
56 stron, ISBN 978-83-939507-0-6

 

 

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej oraz jego poprzedniczka, czyli Sekcja Chirurgii Onkologicznej TChP, mają razem trzydzieści lat. W trakcie rozwoju Towarzystwa powstawał zapis jego dziejów, o co zadbał profesor Andrzej Kułakowski, założyciel Sekcji i wieloletni jej przewodniczący. Starannie spisane wydarzenia ujęte zostały w formie publikacji pod tytułem: „Trzydzieści lat minęło…”, zredagowanej przez profesorów Andrzeja Kułakowskiego i Edwarda Towpika. To wartościowe dzieło ukazało się w czasie XX Zjazdu PTChO w Bydgoszczy i uświetniło obchody jubileuszu. Książka składa się z kilku części, w których autorzy wspominają trudne początki Towarzystwa, kolejne zjazdy — aż po jego dzień dzisiejszy, który charakteryzuje się przede wszystkim aktywnością w kontaktach międzynarodowych. Kolejnym walorem publikacji jest przypomnienie nazwisk najbardziej zasłużonych i aktywnych chirurgów onkologów, członków honorowych Towarzystwa oraz laureatów medalu przyznawanego każdego roku najbardziej zasłużonym członkom PTChO. Wartość monografii podnoszą liczne zdjęcia, ryciny oraz notki biograficzne.

Dla tej interesującej monografii, jak dla każdej pozycji o tematyce historycznej, powinno znaleźć się miejsce w każdej podręcznej bibliotece chirurga onkologa — członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Można ją polecić także historykom medycyny, ponieważ wszelkie informacje w niej zawarte zostały zebrane z iście chirurgiczną precyzją. Mam także refleksję osobistą: cieszę się, że moja kariera zawodowa przypadła właśnie na lata budowania struktur Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, od koncepcji jego powstania począwszy, aż po sukcesy dnia dzisiejszego.

 

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

e-mail: jeziorski@post.pl

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl