Wspomnienie o Profesor Janinie Dziukowej (1927–2013)

Wspomnienie • In memoriam

 

 

Wspomnienie o Profesor Janinie Dziukowej
(1927–2013)

 

 

Profesor dr hab. nauk medycznych Janina Dziukowa urodziła się w Warszawie. Jej wczesna młodość przypadła na tragiczne lata wojny i powstania warszawskiego.

Studia medyczne ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując dyplom lekarza w roku 1952.

Całe swoje życie zawodowe związała z Instytutem Onkologii w Warszawie.

Tutuł doktora nauk medycznych otrzymała w 1961 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim za pracę „Radiodiagnostyka zmian nowotworowych okolicy skrzydłowo-szczękowej”, przygotowaną pod kierunkiem profesora Janusza Buraczewskiego. W 1975 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Była najbliższą współpracownicą prof. Janusza Bura­czewskiego. Razem tworzyli podwaliny diagnostyki obrazowej w onkologii, przez wiele lat prowadzili — legendarne już dziś — kursy diagnostyki guzów kości. To dzięki ich wysiłkom w 1977 roku opublikowano „Radiodiagnostykę zmian nowotworowych“ — pierwszy nowoczesny podręcznik radiologii w tej dziedzinie, który do dnia dzisiejszego stanowi lekturę obowiązkową dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego.

Prof. Dziukowa, po odejściu na emeryturę profesora Buraczewskiego, została kierownikiem Zakładu Radiodiagnostyki Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i piastowała tę funkcję przez 16 lat — do roku 1997.

W latach 80. ubiegłego wieku rozpoczęto uruchamianie i organizację nowego Centrum Onkologii na Ursynowie. Pani Profesor z ogromną energią i zapałem poświęciła się organizacji nowego Zakładu Radiodiagnostyki. Było to bardzo trudne zadanie. W swoich planach wykazała się wspaniałą intuicją i wizjonerstwem. W tym czasie zaczęły się rozwijać nowe techniki obrazowania — tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Trudno było wówczas przewi­dzieć, jaka będzie ich rola w diagnostyce onkologicznej. Prof. Dziukowa prawidłowo oceniła ich przydatność i w nowym Zakładzie postawiła na nowoczesność. Za Jej kierownictwa na Ursynowie pracował pierwszy spiralny dwurzędowy tomograf komputerowy oraz 2 aparaty magnetycznego rezonansu. Wtedy też wprowadziła pierwszy cyfrowy aparat do zdjęć klatki piersiowej.

W tym czasie, wraz z młodym zespołem, zajęła się organizacją nowoczesnej diagnostyki chorób piersi. Pracownia była wyposażoma w nowoczesne aparaty do mammografii, do biopsji gruboigłowej pod kontrolą mammografii oraz w aparaty usg. Była to w owym czasie jedyna pracownia mammografii w Polsce, która posiadała certyfikat jakości American College of Radiology.

W oparciu o zebrany materiał powstał pierwszy polski podręcznik mammografii pod redakcją prof. Janiny Dziukowej w 1998 r., który doczekał się drugiego wydania w roku 2006.

Przedstawiono powyżej fakty biograficzne mało mówią o tym, jaka była na co dzień. Była profesorem „z klasą“. Niezwykle wymagająca, zarówno od innych, jak i od samej siebie, budziła powszechny respekt i szacunek. Jej niezwykłą cechą było wspaniałe poczucie humoru, zaprawione nutką krytycyzmu. Tym wyróżniała się w każdym towarzystwie. Na dużych imprezach zawsze była otoczona przez grupę słuchaczy, którzy chętnie słuchali jej zabawnych anegdot i opowieści. Nawet po odejściu na emeryturę brała aktywny udział w pracach Zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Wyszkoliła całe pokolenie młodych radiologów, z których wielu od lat pracuje poza granicami kraju. Większość Jej uczniów utrzymywało z Nią osobisty kontakt.

Dla nas, Jej wychowanków, na zawsze pozostanie niekwestionowanym autorytetem i wzorem do naśladowania.

Zawsze będzie nam Jej brakowało.

 

Prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska

Zakład Radiodiagnostyki

Centrum Onkologii — Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl