Vol 72, No 4 (2022)
Research paper (original)
Published online: 2022-06-06

open access

Page views 3941
Article views/downloads 1447
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Adaptation of informed consent for anaesthesia to plain language standard

Wojciech Romanik1, Tomasz Piekot2, Radosław Tymiński3
Nowotwory. Journal of Oncology 2022;72(4):265-273.

Abstract

Introduction.The paper describes the process of editing and validating documents on the basis of which a patient gives their informed consent for anaesthesia before surgery. Our objective was to adapt such documents to plain lan­guage standards, thanks to which they will be more accessible to an average patient.

Material and methods.Two documents were drafted: Information about anaesthesia and Informed consent for ana­esthesia. Within the editing process, we applied the principles of Plain Polish worked out for the Polish language.

Results.Similar documents available in Polish medical institutions were collected. For the comparison of the texts, the readability formula – Plain Language Index (PLI) – recently available in Poland was used. This algorithm assesses 10 properties of the style and, based on these, it measures the simplicity of the text.

Conclusions.Both documents which we designed obtained the standard of plain language (PLI 50% and more). They turned out to be the most accessible out of all the texts examined.  

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Wyrok SN z 18.01.2013. IV CSK 431/12. LEX nr 1275006.
 2. Wyrok SN z 24.09.2015. V CSK 738/14. LEX nr 1796881.
 3. Wyrok SN z 20.05.2016. II CSK 654/15. LEX nr 2067781.
 4. Wyrok SN z 31.06.2017. V CSK 619/16. LEX nr 2389607.
 5. Wyroki SN z 24.09.2020. IV CSK 49/19. LEX nr 3057399.
 6. Kessler TM, Nachbur BH, Kessler W. Patients' perception of preoperative information by interactive computer program-exemplified by cholecystectomy. Patient Educ Couns. 2005; 59(2): 135–140.
 7. Yentis SM, Yentis SM, Hartle AJ, et al. AAGBI: Consent for anaesthesia 2017: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia. 2017; 72(1): 93–105.
 8. ANZCA. PS26 Guidelines on Consent for Anaesthesia or Sedation: Australian and New Zealand College of Anaesthetists. 2005. http://www.anzca.edu.au/documents/ps26-2005-guidelineson-consent-for-anaesthesia-or (22.02.2022).
 9. AANA. Informed consent for anesthesia care, policy and practice considerations: American Association of Nurse Anesthetists. 2016. http://www.aana.com/resources2/professionalpractice/Pages/Informed-Consent-for-Anesthesia-Care.aspx (30.05.2017).
 10. Plain Language at AHRQ. 2022. https://www.ahrq.gov/policy/electronic/plain-writing/index.html (22.02.2022).
 11. Europe, WHO. Health literacy—the solid facts. WHO Regional Office for Europe: Geneva, Switzerland. 2013. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf.
 12. Foe G, Larson E. Reading Level and Comprehension of Research Consent Forms. J Empir Res Hum Res Ethics. 2016; 11(1): 31–46.
 13. Paasche-Orlow MK, Taylor HA, Brancati FL. Readability standards for informed-consent forms as compared with actual readability. N Engl J Med. 2003; 348(8): 721–726.
 14. Eltorai AEM, Naqvi SS, Ghanian S, et al. Readability of Invasive Procedure Consent Forms. Clin Transl Sci. 2015; 8(6): 830–833.
 15. Hopper KD, TenHave TR, Tully DA, et al. The readability of currently used surgical/procedure consent forms in the United States. Surgery. 1998; 123(5): 496–503.
 16. Loughran D. Surgical consent: the world's largest Chinese Whisper? A review of current surgical consent practices. J Med Ethics. 2015; 41(2): 206–210.
 17. Tait A, Voepel-Lewis T, Gauger V. Parental Recall of Anesthesia Information. Anesthesia & Analgesia. 2011; 112(4): 918–923.
 18. Sherlock A, Sherlock A, Brownie S. Patients' recollection and understanding of informed consent: a literature review. ANZ J Surg. 2014; 84(4): 207–210.
 19. Lavelle-Jones C, Byrne DJ, Rice P, et al. Factors affecting quality of informed consent. BMJ. 1993; 306(6882): 885–890.
 20. Nishimura A, Carey J, Erwin PJ, et al. Improving understanding in the research informed consent process: a systematic review of 54 interventions tested in randomized control trials. BMC Med Ethics. 2013; 14: 28.
 21. Schenker Y, Fernandez A, Sudore R, et al. Interventions to improve patient comprehension in informed consent for medical and surgical procedures: a systematic review. Med Decis Making. 2011; 31(1): 151–173.
 22. Art. 17 ust. 1, ust. 4 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm.).
 23. Art. 18 ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm.).
 24. § 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 940 ze zm.).
 25. Baron K. Zgoda pacjenta. Prokuratura i Prawo. 2010(9): 45.
 26. Lis W. Zgoda pacjenta na czynność medyczną w polskim porządku prawnym. Zeszyty Naukowe KUL. 2020; 61(3): 39–58.
 27. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm.).
 28. Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.).
 29. Wyrok SN z 16.05.2012. III CSK 227/11. LEX nr 1211885.
 30. Tymiński R. Informacja lekarska w praktyce. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012: 42.
 31. Siwiec M. Formularz zgody pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego – zasady tworzenia. 2021. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/formularz-zgody-pacjenta-na-udzielenie-swiadczenia-470076460.
 32. Dunn HP. Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Biblos, Tarnów 1997: 59.
 33. Tymiński R. Zgoda na zabieg planowy pacjenta pełnoletniego, świadomego. 2020. https://prawalekarzy.pl/artykuly/zgoda-na-zabieg-planowy-pacjenta-pelnoletniego-swiadomego-420.
 34. The Royal College of Anaesthetists. O znieczuleniu. 2020. https://rcoa.ac.uk/media/14486.
 35. Jurgielaniec E. Jakie korzyści daje prawidłowo wyrażona zgoda i jak ją uzyskać. 2020. https://paragrafbezznieczulenia.pl/jakie-korzysci-daje-prawidlowo-wyrazona-zgoda-i-jak-ja-uzyskac/.
 36. Barański J, Waszyński E, Steciwka A. Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Astrum, Wrocław 2000: 90–91.
 37. Zimmermann A, Pilarska A, Gaworska-Krzemińska A, et al. Written Informed Consent-Translating into Plain Language. A Pilot Study. Healthcare (Basel). 2021; 9(2).
 38. Moroń E. (Świadoma) zgoda pacjenta. Jak realnie zwiększyć alfabetyzm zdrowotny w polskiej służbie zdrowia. Oblicza Komunikacji. 2020(12).
 39. Czubkowska S. Wykształcenie Polaków: studia przestały być furtką do społecznego awansu. 2014. https://forsal.pl/artykuly/799385,wyksztalcenie-polakow-studia-przestaly-byc-furtka-do-spolecznego-awansu.html.
 40. Bankier.pl. Coraz mniej osób kończy studia. Polska w połowie europejskiej stawki. 2021. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyksztalcenie-wyzsze-w-2020-r-Polska-w-polowie-europejskiej-stawki-8142230.html.
 41. Biblioteka Narodowa. Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku. 2021. Pobrano z: bn.org.pl https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2020-r.
 42. Piekot T. W poszukiwaniu uniwersalnej metody upraszczania pism urzędowych i decyzji administracyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 2021; 28(1): 109–122.
 43. Piekot T, Zarzeczny G. Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny. In: Niebrzegowska-Bartmińska S, Nowosad-Bakalarczyk M, Piekot T. ed. Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015: 99–116.
 44. Wrzesień A, Piekot T, Wysocki W. Dlaczego artykuły naukowe warto pisać prostym językiem. Biuletyn PTO NOWOTWORY. 2021; 6(1): 78–79.
 45. Wrzesień A, Piekot T, Wysocki WM. Językowa mgła w tekstach naukowych. Biuletyn PTO NOWOTWORY. 2021; 6(2): 157–159.
 46. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019, poz. 1696 z późn. zm.).Nowotwory. Journal of Oncology