Vol 70, No 6 (2020)
Letter to the Editor
Published online: 2020-11-10

open access

Page views 922
Article views/downloads 657
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

World Tobacco Quitting Day 2020 – the united voice of Polish experts on tobacco prevention and control

Paweł Koczkodaj1, Joanna Didkowska12, Łukasz Balwicki3, Magdalena Cedzyńska1, Marzena Dominiak45, Wojciech Hanke67, Piotr Jankowski8, Jacek Jassem9, Grzegorz Juszczyk1011, Maciej Krzakowski12, Jarosław Pinkas1314, Irena Przepiórka1, Krzysztof Przewoźniak1, Piotr Rutkowski1516, Daniel Śliż17, Stefan Wesołowski18, Tomasz Zdrojewski19, Jan Walewski20
Nowotwory. Journal of Oncology 2020;70(6):278-279.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

  1. Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office of Smoking and Health, Global Tobacco Surveillance System Data (GTSSData). https://www.cdc.gov/tobacco/global/gtss/gtssdata/index.html (2.11.2020).
  2. Trząsalska A, Staszyńska M, Krassowska U. Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu. Kantar Public dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Warszawa 2017.
  3. Centrum Badań Opinii Społecznej. Komunikat z Badań nr 104/2019. Palenie papierosów. 2019; sierpień.
  4. Balwicki L, Smith D, Balwicka-Szczyrba M, et al. Youth Access to Electronic Cigarettes in an Unrestricted Market: A Cross-Sectional Study from Poland. Int J Environ Res Public Health. 2018; 15(7).
  5. Murray C, Aravkin A, Zheng P, et al. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet. 2020; 396(10258): 1223–1249.Nowotwory. Journal of Oncology